home OSD organisatie leden contact

12 oktober 2020

Algemene Ledenvergadering

De ledenvergadering die op dinsdag 6 oktober gepland stond, krijgt een andere (digitale) invulling. De OSD-leden ontvangen in de ochtend van 12 oktober een ALV-special met alle informatie. Ook wordt hun gevraagd de penningmeester decharge te geven.