home OSD organisatie leden contact

10 november 2023

Demonstratie waterstoftransport en wisseltanksysteem

Er is een groeiende belangstelling voor waterstof als brandstof. Op 10 november organiseert het consortium Zeeland Waterstofland dan ook een demonstratie van het waterstoftransport en wisseltankcontainer systeem. Het consortium ontwikkelde dit systeem om groene waterstof flexibel en efficiënt te distribueren. Dit is een alternatief voor de vaste infrastructuur die nog moet worden aangelegd.
Het systeem – Swoppable Hydrogen Tank Container – maakt de distributie van gecomprimeerde groene waterstof mogelijk voor het mkb, mobiliteit en transport. Het bestaat uit een 20 voet container met 9 cilinders die de waterstof bevatten. Een meet-, regel- en beveiligingssysteem zorgt ervoor dat er veilig een koppeling kan worden gemaakt met de waterstofinstallatie op locatie.

Tijdens de demonstratie wordt het waterstofsysteem aan de vlamtestinstallatie van Veiligheidscentrum Zeeland gekoppeld. Deze testopstelling is ontwikkeld binnen het Europese project KICIS (Kennis- en Innovatiecentrum voor Crisisbestrijding).
Zeeland Waterstofland werkt tevens aan een uitgebreider flexibel waterstofnetwerk voor de maritieme sector, voor de gebouwde omgeving en de luchtvaart.

Het consortium Zeeland Waterstofland bestaat uit VolgH2 Operating, Vitrite Middelburg, Blue H Engineering, Yerseke Engine Services en Impuls Zeeland. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het is mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie.
Kijk voor meer informatie over het project op impulszeeland.nl.

Datum: 10 november
Plaats: Veiligheidscentrum Zeeland, Oosterhavenweg 22-24 Vlissingen
Tijden: 13:30 – 16:30 uur
Toegang: na aanmelding