home OSD organisatie leden contact

25 oktober 2023

Informatiesessie Zeeland in Stroomversnelling

Als je geïnteresseerd bent in de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling, dan kun je op 25 oktober tussen 14:00 en 16:00 uur in Vlissingen een informatiesessie bijwonen. Deze subsidieregeling is nog open tot en met 19 januari 2024 en is bedoeld voor samenwerkingsverbanden (consortia) bestaande uit minimaal 3 partijen waaronder ten minste 1 onderneming en 1 kennispartner. Het werkgebied valt binnen de Zeeuwse sectoren:
• Havens en Logistiek
• Industrie en Maintenance
• Water en Energie
• Vrijetijdseconomie
• Agrofood en Seafood
• Zorg.

De aanvrager vanuit het consortium moet in Zeeland gevestigd zijn. Je kunt subsidie aanvragen voor haalbaarheidsstudies en verkenningen en voor demonstraties en pilots.
Alle informatie kun je verkrijgen op 25 oktober.

Datum: 25 oktober
Plaats: Dockwize, Edisonweg 41b Vlissingen
Tijden: 14:00 – 16:00 uur
Toegang: na aanmelding