home OSD organisatie leden contact

12 juli 2022

Innovatie Zuidwestelijke Delta

Zie jij innovatieve kansen voor een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta? Kom dan op 12 juli naar het Topshuis op Neeltje Jans.
Het programmabureau Zuidwestelijke Delta organiseert een platformbijeenkomst Innovatie. Iedereen die met innovaties kans ziet bij te dragen aan een klimaatbestendige regio is welkom.

Urgentie
De Zuidwestelijke Delta kent volop uitdagingen met het oog op het veranderende klimaat. Innovaties spelen een belangrijke rol hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering en hoe deze af te remmen. Goede en snelle koppeling van vraag en aanbod is hierbij essentieel. Dat lijkt logisch, maar blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Complexiteit van de vraag, cultuur, bestuur, maatschappij, wet- en regelgeving en een gebrek aan gevoel van urgentie zijn hiervan belangrijke oorzaken.

Vraag en aanbod
De platformbijeenkomst Innovatie brengt vraag en aanbod bij elkaar op het gebied van klimaatadaptatie. Best practices en innovatieve technische en ruimtelijke oplossingen van binnen en buiten de Zuidwestelijke Delta krijgen een podium. Ook is er ruimte voor het gesprek over urgentiebesef en systeemtransformatie. Organisatorische, zowel binnen instanties als met bedrijven, en maatschappelijke innovatie zijn nodig voor de noodzakelijke versnelling en te komen tot klimaatrobuuste oplossingen voor onze regio.

Programma
15.00 uur: Inloop
15.30 uur: Plenaire programma, met onder andere:
o Inleiding Zuidwestelijke Delta en Pecha Kucha’s (korte creatieve presentaties) van ondernemers
17.30 uur: Match ‘n’ market met de ondernemers en walking dinner
19.00 uur: Workshops, met als onderwerpen:
o Innoveren! Hoe investeringsgelden te vinden en te beheren?
o Rekening houden met wet- en regelgeving rond innovatie? De overheid stuurt innovatie.
o Hoe verhouden de overlappende belangen bij innovatie? De kracht van netwerksturing.
o Best practice: Hoe zet je een duurzame keten op?
20.10 uur: Paneldiscussie
21.00 uur: Keynotespeaker over Samenwerken in netwerken
21.30 uur: Afsluiting en netwerken

Datum: 12 juli
Tijden: 15:30 – 21:30 uur
Plaats: Topshuis, Neeltje Jans, Vrouwenpolder
Aanmelden: Zuidwestelijke Delta