home OSD organisatie leden contact

14 september 2023

Voorlichtingsbijeenkomst OPZuid subsidieprogramma

Op donderdagmiddag 14 september kun je bij Dockwize in Vlissingen een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen over het Europese subsidieprogramma OPZuid EFRO 2021-2027.
Aanleiding is de eerstvolgende openstelling van het programma in oktober 2023.
OPZuid stimuleert in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg innovatieprojecten die bijdragen aan maatschappelijke transities. Het gaat specifiek om de thema’s klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Potentiële aanvragers zijn het mkb, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het ministerie van EZK en de drie provincies financieren OPZuid.

Programma
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• De opzet van het OPZuid EFRO-programma.
• De transities en de daaruit voortvloeiende regionale opgaven.
• De thema’s van de volgende openstelling.
• Provinciale cofinanciering.
• Projectontwikkeling.
• Projectaanvraag.
• Het beoordelingsproces.

Er is gelegenheid om in een-op-een gesprekken van 10 minuten jouw projectidee te bespreken met een programmamanager en een provinciale medewerker. Vooraf aanmelden is verplicht.

Datum: 14 september
Plaats: Dockwize, Edisonweg 41B Vlissingen
Tijden: 13:30 – 17:00 uur
Deelname: na aanmelding