home OSD organisatie leden contact

13 juli 2023

Webinar concept Zeeuws gebiedsprogramma

Op 13 juli organiseert de provincie tussen 14:00 en 15:00 uur een webinar over het gebiedsprogramma voor Zeeland.

Alle provincies zijn momenteel bezig een gebiedsprogramma op te stellen als onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Met dit programma beoogt het rijk alle opgaven rond de kwaliteit van de natuur en het watersysteem in samenhang te brengen. Per gebied stelt het rijk de doelen vast.
In de provinciale gebiedsprogramma’s leggen de provincies vast hoe zij die doelen gaan bereiken. Dit gebeurt in samenspraak met gemeenten, waterschappen en andere belanghebbenden.
Alle provincies worden geacht in juli 2023 hun gebiedsprogramma te hebben vastgesteld.

Tijdens de webinar geven Ruth Poppe-De Viet en Marnix van Driel (beiden adviseur landelijk gebied en stikstof) uitleg over het Zeeuwse gebiedsprogramma, hoe het tot stand is gekomen en wat erin staat. Ook aan de orde komen de maatregelen die zijn opgenomen en het verdere traject.
Nieuwsgierig geworden? Dan kun je via deze link deelnemen. Later terugkijken kan overigens via dezelfde link. Mocht je dan toch nog vragen hebben, stuur deze dan naar stikstof@zeeland.nl.

Datum: 13 juli
Plaats: online
Tijden: 14:00 – 15:00 uur
Deelname: door je 10 minuten voor aanvang aan te melden