home OSD organisatie leden contact

30 september 2022

Aanpak netcongestie noodzakelijk

De netcongestie vormt een enorme belemmering voor bedrijven die van gas naar elektrisch willen omschakelen. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW komt de energietransitie tot stilstand omdat het net overvol is. En daarmee staat het behalen van de klimaatdoelen van 2030 sterk onder druk. Een aanpak is noodzakelijk.
Beide werkgeversorganisaties dragen 3 oplossingen aan:
1. snellere beslissingen over netuitbreidingen,
2. het bestaande net beter benutten
3. versnelling van duurzame alternatieven voor elektriciteit.

Op Schouwen-Duiveland kleurt de kaart die de netcapaciteit aangeeft helemaal rood als het gaat om bedrijven die elektriciteit aan het net willen gaan leveren. Dat betekent dat er structureel sprake is van netcongestie en dat nieuwe aanvragen voor transport niet worden gehonoreerd. Voor (grootschalige) afname van elektriciteit is er wel voldoende ruimte.
In veel andere delen van het land is niet alleen de levering aan het net maar ook afname van elektriciteit een probleem.

Netuitbreiding versnellen
De capaciteit van de bestaande netten is onvoldoende om het tempo van de energietransitie te volgen. Het krijgen van de nodige vergunningen voor uitbreiding – nu vijf tot zeven jaar – moet daarom een stuk sneller. Dat kan ook, dankzij de nieuwe Omgevingswet en Omgevingsvergunning die volgend jaar ingaan. Zeker als dit gecombineerd wordt met zogeheten ‘fast lanes’ met meer speciale ’ambtenaren en rechters, afspraken met provincies en gemeenten en strakke coördinatie van het rijk. Een garantieregeling voor gemaakte kosten verleidt netbeheerders om al eerder voorbereidingen te treffen.

Bestaande netten beter benutten
Naast uitbreiden van de netten kan ook het beter benutten van de bestaande netten een rol spelen. Ondernemers kunnen daaraan bijdragen. Bijvoorbeeld door het op lokaal niveau beter afstemmen van opwek, opslag en flexibel verbruik. Of met congestiemanagement; het met financiële prikkels beter verdelen van schaarste op het net. Of een stimuleringsregeling voor energieopslag in batterijen of bijvoorbeeld waterstof om pieken en dalen op het net op te vangen. Tot slot zou slim laden van voertuigen de norm moeten zijn bij het uitrollen van de laadinfrastructuur.

Versnel duurzame alternatieven
Verduurzaming zal ook moeten komen van waterstof, groen gas, e-fuels en biobrandstoffen. Door deze alternatieven voortvarend en op schaal te ontwikkelen verminder je verder het beroep op het elektriciteitsnetwerk aldus beide organisaties.