home OSD organisatie leden contact

14 juli 2022

ArbeidsmarktInZicht Zeeland

Zeeland beschikt over een nieuw online platform met arbeidsmarktinformatie. ArbeidsmarktInZicht Zeeland beoogt een compleet overzicht te bieden van de Zeeuwse arbeidsmarkt en ontwikkelingen binnen de thema’s
• Arbeidsmarkt
• Onderwijs
• Economie
• Skills

De informatie komt van 10 bronnen, zoals het CBS, UWV en de Zeeuws gemeenten. Zij maken het mogelijk om in te zoomen op knelpunten in specifieke sectoren. Ook geven zij inzicht tot op gemeentelijk niveau in onder andere vacatures, aantal werkenden en werkloosheidspercentages.
De gegevens uit ArbeidsmarktInZicht Zeeland kunnen ondersteunen bij de analyses en aanpak van Zeeuwse arbeidsmarktvraagstukken. Zeeuwse organisaties kunnen de gegevens gebruiken om hun plannen en activiteiten nader uit te werken.