home OSD organisatie leden contact

8 december 2022

BIZ Burgh-Haamstede een feit

Per 1 januari 2023 heeft ook Burgh-Haamstede een BIZ, een bedrijveninvesteringszone. Dat is het resultaat van de stemming die het draagvlak onder alle lokale ondernemers weergaf.

Hogere kwaliteit
Een BIZ is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied, bedrijventerrein of dorp, waar ondernemers investeren in een hogere kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Om tot een BIZ te komen, stellen de ondernemers een activiteitenplan op met een begroting. Die activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling.

Iedereen betaalt mee
Een belangrijk kenmerk is dat alle ondernemers en/of eigenaren van bedrijfspanden eraan meebetalen. De gemeente faciliteert door deze gelden via een speciale verordening te innen en over te dragen aan de vereniging of stichting die hiervoor is opgericht. In Burgh-Haamstede is hiervoor de stichting Ondernemersfonds Burgh-Haamstede opgericht.
Ook heeft de gemeente een controlerende functie. Over het instellen van een BIZ wordt gestemd, de uitslag moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat een BIZ van start kan gaan. De BIZ heeft een looptijd van 5 jaar.
De gemeente Schouwen-Duiveland ondersteunt deze vorm van samenwerking onder meer door jaarlijks een economische impuls van 40.000 euro beschikbaar te stellen voor het meefinancieren van projecten.
De BIZ Burgh-Haamstede is de 3e BIZ op het eiland. Zierikzee en Renesse gingen het dorp voor.