home OSD organisatie leden contact

25 augustus 2022

Blik op de Toekomst Zeeland

Met interviews met zo’n 50 Zeeuwse werkgevers geeft de inspiratiebundel Blik op de Toekomst Zeeland inzicht in de actuele ontwikkelingen van de Zeeuwse arbeidsmarkt. De ondernemers bespreken onderwerpen als het vinden van nieuwe medewerkers, omgaan met vergrijzing, modernisering van het personeelsbeleid en het vinden en vasthouden van jongeren. Immers, het uitzetten van een vacature is anno nu geen garantie voor een match. Zeeland heeft bovendien te maken met ontgroening en vergrijzing.
Employer branding, loopbaanontwikkeling, bijscholing, vitaliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid zijn middelen om als werkgever extra aantrekkelijk te zijn. Daarnaast kiezen ondernemers voor efficiëntere werkprocessen, innovaties en voor werknemers die wat extra begeleiding nodig hebben.

Deze inspiratiebundel laat ook zien dat ondernemers en publieke organisaties elkaar nodig hebben. De publicatie toont de kansen die de publiek-private samenwerking op de arbeidsmarkt heeft en geeft een eerste aanzet tot het versterken ervan.
Blik op de Toekomst Zeeland is een uitgave van VNO NCW BrabantZeeland. Je kunt ‘m hier downloaden of bij projectcoördinator Chantal de Jonge bestellen: jonge@vnoncwbrabantzeeland.nl.