home OSD organisatie leden contact

12 december 2022

Enquête bedrijventerreinenprogramma

De gemeente Schouwen-Duiveland werkt aan een nieuw bedrijventerreinenprogramma voor de komende jaren. Dit doet zij onder meer samen met een klankbordgroep van ondernemersverenigingen. Om ook ondernemers nadrukkelijk bij het programma te betrekken, heeft de gemeente een enquête uitgezet. Deze kan tot 15 januari 2023 worden ingevuld.

Uitnodiging
Zo’n 300 ondernemers hebben per post een uitnodiging ontvangen om de enquête online in te vullen. Dit zijn vooral ondernemers die op bedrijventerreinen gevestigd zijn. De gemeente vindt het belangrijk om te weten hoe ondernemers het lokale vestigingsklimaat waarderen en welke ontwikkelruimte nodig is om te kunnen groeien, innoveren en te verduurzamen. Met de uitkomsten wil de gemeente onderbouwde keuzes maken voor het toekomstige bedrijventerreinenprogramma.

Ook deelnemen?
Ben je als ondernemer niet gevestigd op een van de gemeentelijke bedrijventerreinen, maar heb je wel plannen in die richting? Dan heb je waarschijnlijk de enquête niet ontvangen.
Neem dan contact op met bedrijfscontactfunctionaris Huig Bode. Want de gemeente is ook benieuwd naar jouw wensen, behoeften en ideeën.
Je kunt hem via de mail huig.bode@schouwen-duiveland.nl of telefoon 0111 452 444 benaderen.