home OSD organisatie leden contact

22 mei 2023

Meer aandacht voor Duurzaamheidsdoelen VN

Uit de Nationale SDG Rapportage 2023 blijkt dat een groeiend aantal Nederlandse bedrijven meer aandacht besteed aan de Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. 68% van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat hun inzet op het vlak van de Sustainable Development Goals (SDG’s) is toegenomen.

Een quickscan onder industriebedrijven van VNO-NCW en MKB-Nederland laat zien dat inmiddels 84% een meetbaar CO2-reductiedoel heeft voor 2030. En ook uit een eerder onderzoek van de Rabobank blijkt dat 55% van de bedrijven meer is gaan investeren in verduurzaming. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland lijken diverse factoren een rol te spelen. Zo stimuleert de geopolitieke onzekerheid de groei van circulaire economie zodat bedrijven minder afhankelijk worden van grondstoffen. De ontwikkelingen op energiegebied maken dat bedrijven meer inzetten op duurzame energie.

Extra versnelling
Toch is volgens beide werkgeversorganisaties een extra versnelling op dit gebied noodzakelijk om de Duurzaamheidsdoelen te behalen. Biodiversiteit, vrouwen in managementfuncties en discriminatie zijn onderwerpen waarop Nederland achterloopt en die extra aandacht behoeven. Ook het meten van de concrete invloed van de SDG’s door bedrijven kan beter. Om de positieve gevolgen verder te vergroten willen de werkgeversorganisatie dat er betere randvoorwaarden komen en een Europees gelijk speelveld. Zij zien kansen in een publiek-privaat meerjarenvisie met duidelijke regelgeving. Die kan bedrijven praktische ondersteuning bieden bij het verduurzamingsproces.