home OSD organisatie leden contact

8 december 2022

Project Zero Emission Transport

Het platform Zeeland Connect gaat 200 tot 300 Zeeuwse bedrijven met eigen bestel- en vrachtvoertuigen benaderen voor het project Zero Emission Transport. De sector mobiliteit moet in Zeeland namelijk al in 2030 een reductie van 49% CO2-uitstoot hebben gerealiseerd.
Als je rekening houdt met een vervangingstermijn van 7 jaar, zullen bedrijven vanaf 2023 aan de slag moeten om hun vloot duurzaam te vervangen.

Het is echter een complexe opgave omdat technologie, overheidsbeleid en de markt voor zero-emissie oplossingen nog volop in beweging zijn. Procesinnovatie in logistieke processen is nodig, omdat zero-emissie voertuigen niet een-op-een passen in de huidige logistieke operaties van bedrijven.

Met dit project wil Zeeland Connect ondernemers ondersteunen. Naar verwachting gaan van de benaderde Zeeuwse bedrijven 80 tot 100 proefrijden. Daarnaast is de verwachting dat 40 bedrijven interesse hebben in een analyse met de tool en dat minimaal 15 bedrijven daarna aan de slag gaan met procesinnovaties om zero-emissie daadwerkelijk te gaan invoeren. De komende jaren zal deze groep van bedrijven doorgroeien.

Geïnteresseerd naar elektrisch rijden voor jouw wagenpark? In een analyse van het rittenprofiel en laadbehoefte van jouw bedrijf?
Kijk op zeeland-connect.nl voor meer informatie en om je aan te melden.