home OSD organisatie leden contact

2 november 2022

Provinciaal Ontwerp-Milieuprogramma 2023-2027

Tot en met 22 november 2022 kun je reageren op het Ontwerp-Milieuprogramma van de provincie Zeeland.
In de Zeeuwse Omgevingsvisie 2030 staat het milieubeleid voor de periode tot 2030 met als doel: Een gezond, schoon en veilig Zeeland waarbij de milieukwaliteit van de fysieke leefomgeving beschermd en versterkt is. In het Ontwerp-Milieuprogramma zijn de milieuthema’s en subdoelen uit de Omgevingsvisie voor 2030 als uitgangspunt genomen en verder uitgewerkt in concrete acties.

Het Milieuprogramma gaat:
• over een gezonde leefomgeving:
-lucht en geur,
-geluid en stilte,
-omgevingsveiligheid,
-bodem,
-water,
-licht en duisternis,
-zeer zorgwekkend stoffen.
• over duurzaamheid:
-circulaire economie,
-klimaat
-energie.
• over uitvoeringsdiensten.

Voor alle Zeeuwen
Voor het behalen van de doelen van het Milieuprogramma is de provincie verantwoordelijk, zij stemt af en werkt ervoor samen met andere overheden. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners kunnen bijdragen aan de milieudoelen. Iedereen heeft immers belang bij een gezond, schoon en veilig milieu. Daarom is dit Milieuprogramma voor alle Zeeuwen van belang.

Inzien en reageren
Het ontwerp is in te zien via het digitale inzageloket van de provincie. Ook kun je het inzien in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg, tot en met 22 november op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Reageren kan ook per mail naar milieu@zeeland.nl.
De provincie betrekt de ontvangen reacties bij de vaststelling en inhoud van het definitieve plan.