home OSD organisatie leden contact

21 september 2023

Reactie op miljoenennota

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn blij dat het demissionaire kabinet de lasten voor ondernemers niet zwaar verhoogt. De krimp van de Nederlandse economie maakt de economische situatie onzeker, investeringen vallen stil. Ondernemers zien de kosten, mede door de hardnekkige inflatie, opstapelen waardoor de winstgevendheid onder druk staat.

Zij zien de verhoging van het minimumloon niet als een werkende oplossing. Het mkb kan het, na de prijsstijging van 25% in 1 jaar, niet aan, mensen houden er relatief weinig aan over en het leidt tot verdere prijsstijgingen.
De verruiming van investeringsregelingen als de EIA, MIA, WBSO juichen de organisaties wel toe. Sterker, daar hebben ze zelf voor gepleit.

Minder enthousiast zijn ze over de uitdijende herverdelingsuitgaven in de begroting en de verder oplopende collectieve uitgaven. De ondernemersverenigingen menen dat het indammen van de uitgaven cruciaal is om de overheidsfinanciën op orde te houden. Alleen zo kunnen toekomstige uitgaven zoals voor de nieuwe energie-infrastructuur en innovatie op peil worden gehouden.