home OSD organisatie leden contact

31 mei 2022

SER: veel mogelijkheden verminderen arbeidsmarktkrapte maatschappelijke sectoren

Stimuleer meer (uren) werken, organiseer het werk beter, zorg voor minder bureaucratie en goed werkgeverschap. En zorg voor meer langjarig perspectief in beleid. Dat zijn kansrijke opties om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen in maatschappelijke sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak en kinderopvang. Aldus de Sociaal Economische Raad (SER) in een rapport dat eind mei verscheen.

Vijf aanbevelingen
De SER formuleerde vijf aanbevelingen:
• Stimuleer het potentieel van mensen die (meer uren) willen werken.
• Koester werkenden met goed werkgeverschap en goed management.
• Maak werk van vernieuwing en slimmer werken.
• Zorg voor minder administratieve belasting.
• Langjarig perspectief in beleid en uitvoering.

Tussentijds advies
Het rapport richt zich op de korte termijn en is te beschouwen als een tussentijds advies aan het kabinet. De SER verwacht dit najaar met een volledig advies te komen. De vijf hoofdaanbevelingen uit het tussentijds advies worden daarin verder uitgewerkt, met oog op de lange termijn.
Meer informatie is te vinden op www.ser.nl. Via die link is ook het volledige advies te downloaden.