home OSD organisatie leden contact

4 april 2022

Subsidie aanleg groen dak

De provincie Zeeland stelt een subsidie van maximaal 5.000 euro per dak beschikbaar voor het vergroenen van (bedrijfs)daken binnen de bebouwde kom. In het totaal is 100.000 euro beschikbaar.

Een groen dak is voorzien van insectenvriendelijk en waterbergende planten en zelfs struiken en bomen. Een dergelijk dak vermindert de wateroverlast tijdens hevige buien, zorgt voor verkoeling in de zomer (hittestress) en isolatie in de winter. Ook verbetert het de biodiversiteit en draagt het bij aan een leefbare buurt.

De subsidie is bedoeld voor particulieren of Verenigingen van Eigenaren die een woning of bedrijfspand hebben binnen de bebouwde kom en waarvan het dak geschikt is. Aanvragen kan tot en met 1 november 2022, zij worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

De subsidie is alleen van toepassing op de aanlegkosten van een groen dak. Dit is exclusief sloop-, onderhouds- en advieskosten. Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.

Meer informatie over de subsidieregeling en waar het dak aan dient te voldoen, is te vinden op de website van de provincie Zeeland.