home OSD organisatie leden contact

6 mei 2023

Subsidie klimaatbestendige bedrijfspercelen

De provincie Zeeland heeft een subsidieregeling ingesteld (500.000 euro) voor het klimaatbestendig inrichten van bedrijfspercelen en het vergroten van de biodiversiteit.

Vaak zijn bedrijventerreinen versteende omgevingen waar weinig natuur te ontdekken valt. Door de toenemende klimaatproblematiek vergroot die inrichting de kans op hittestress en wateroverlast, met de bijkomende schade aan gebouwen en wegen.

Winst voor mens en natuur
Met het klimaatbestendig inrichten van bedrijfspercelen is grote winst te behalen, voor mens én natuur. Dat kan bijvoorbeeld met de aanleg van wadi’s, met waterdoorlatende verharding, met groene daken en met de aanplant van bomen, hagen en struiken. Die aanpak heeft meerdere functies: planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht. Bovendien is een groene omgeving aantrekkelijker voor insecten, vogels en andere dieren. Zo geven klimaatbestendige maatregelen meteen een impuls aan de biodiversiteit. Op klimaatbestendige bedrijventerreinen is het bovendien prettiger werken: mensen voelen zich fijner, werken productiever en ervaren minder stress in een groene omgeving. Daarmee is vergroening dé duurzame oplossing om bedrijventerreinen vitaal te houden en de kansen op het gebied van energie en klimaat te benutten.

Eigenaren en erfpachters
De provinciale subsidieregeling is bedoeld voor eigenaren en erfpachters van bedrijfspercelen. Zij kunnen een subsidie ontvangen voor 50% van de kosten van maatregelen, van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000 per aanvraag.
De aanvraagperiode loopt van 3 april t/m 30 juni 2023. Meer informatie is te vinden op Zeeland.nl.

Biodiversiteit en klimaatadaptatie
Aanvragen worden beoordeeld op de mate waarin ze bijdragen aan de biodiversiteit en de klimaatadaptatie. Maatregelen moeten binnen 2 jaar na verlening van subsidie zijn uitgevoerd. Lees ook de samenvatting en voorwaarden van de regeling.
Deze regeling komt naast bestaande regelingen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen voor gemeenten en samenwerkende bedrijven.