home OSD organisatie leden contact

23 maart 2023

TEK-regeling opnieuw geopend

Beslaan de energiekosten van jouw bedrijf minimaal 7% van je totale omzet? Dan kun je gebruikmaken van de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb, beter bekend als de TEK-regeling. Deze tijdelijke tegemoetkoming is bedoeld om de gestegen energielasten te dempen. Behalve het mkb kunnen ook sport- en cultuurverenigingen en -organisaties een aanvraag doen.
De TEK-regeling is op 21 maart opnieuw opengesteld en sluit op 2 oktober.
Je aanvraag is met terugwerkende kracht voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.
Op de website rvo.nl zijn de voorwaarden en andere achtergrondinformatie te vinden. Daar kun je ook je aanvraag voorbereiden en indienen.