home OSD organisatie leden contact

23 september 2022

Waterschapsverkiezingen en bedrijven

Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen voor de 21 Nederlandse waterschappen. Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van 4 categorieën:
1. Inwoners,
2. Agrariërs,
3. Natuurterreineigenaren,
4. Bedrijven.

Kandidaten die interesse hebben in een bedrijvenzetel in het waterschapsbestuur kunnen zich uiterlijk 15 oktober kandidaat stellen. Hiervoor gelden enkele eisen:
• binding met het bedrijfsleven,
• interesse in water en waterschappen,
• interesse in en visie op thema’s als klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, hoogwaterbescherming, waterkwaliteit, samenwerking in de waterketen,
• relevante expertise (financieel, technisch, organisatie(verandering) etc),
• bestuurlijke of politieke ervaring, verbindingen leggen en coalities vormen,
• relevant netwerk in de regio en met het bedrijfsleven.

Je bent beschikbaar voor de bestuursperiode van 4 jaar (tot maart 2027) en kunt 4 tot 6 dagen per maand aan het waterschap besteden. Mocht je zitting nemen in het dagelijks bestuur, dan vraagt dit 3 tot 4 dagen per week. Je moet woonachtig zijn in het waterschapsgebied waar je je kandidaat voor stelt.

Alle voorwaarden en de vervolgprocedure vind je op de website van de KvK.
Daar vind je ook het kandidaatstellingsformulier. Je hebt tot uiterlijk 15 oktober om dit formulier in te dienen.

Er is een wetsvoorstel dat de geborgde zetels voor de categorie bedrijven wil schrappen. De Eerste Kamer moet hierover nog een beslissing nemen. Omdat het onduidelijk is wanneer die beslissing valt, heeft de KvK besloten om de kandidaatstelling toch te openen. De benoeming is dan ook onder voorbehoud van het wetstraject.