home OSD organisatie leden contact

23 maart 2023

Zeeland in Stroomversnelling

Voor de tiende keer is de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling geopend. Ondernemers kunnen voorstellen indienen voor projecten die bijdragen aan een innovatief en daarmee duurzaam economisch Zeeland. Er is 250.000 euro beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en 800.000 euro voor demonstratieprojecten. De regeling staat tot en met 14 juli open. Daarna worden de aanvragen beoordeeld.

De projecten dienen een link te hebben met een van de 6 aangewezen Zeeuwse sectoren:
• Agro- en Seafood,
• Havens en Logistiek,
• Industrie en Maintenance,
• Water en Energie,
• Vrijetijdseconomie en Zorg.

Haalbaarheidsonderzoeken
Er kunnen twee typen projecten worden ingediend binnen deze regeling. Met een haalbaarheidsonderzoek kunnen consortia kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse sectoren.

Demonstratieproject
Bij een demonstratieproject kunnen consortia zowel nieuwe als verbeterde producten, processen of diensten testen in omgevingen die representatief zijn voor het toekomstig gebruik. Het kan gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie.

Digitale aanvraag
Anders dan vorige keren is dat een aanvraag vanaf nu alleen volledig digitaal ingediend kan worden. De communicatie tijdens de behandeling van de aanvraag verloopt via de Persoonlijke Internetpagina (PIP) ‘Mijn Provincie Zeeland’.

Achtergrondinformatie
Alle informatie over, en de voorwaarden van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling vind je op de informatieve website.