home OSD organisatie leden contact

3 mei 2023

Zeeuws Economisch Bericht

Periodiek brengt de provincie Zeeland het Zeeuws Economisch Bericht uit. In deze digitale uitgave belicht zij de staat van de Zeeuwse economie. Eind april verscheen de derde editie van het Zeeuws Economisch bericht.

Hierin is onder meer te lezen dat de economische krimp in Zeeuws-Vlaanderen zich voortzet en dat het ondernemersvertrouwen onder de nullijn blijft. De aanwas van Zeeuwse bedrijven groeit wel, maar blijft achter bij de rest van Nederland. Verder is er onder meer aandacht voor de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten) waar mkb-ondernemingen, die met hoge energiekosten kampen ten opzichte van de totale omzet, een beroep op kunnen doen.
Eric de Ruijsscher, voorzitter VNO-NCW Zeeland benadrukt in zijn voorwoord het belang van samenwerking in Zeeland.
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat blikt vooruit op een aantal economische ontwikkelingen.

Het Zeeuws Economisch Bericht kom tot stand in samenwerking met Impuls Zeeland, Economic Board Zeeland en het HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren.
Deze editie, en de twee vorige nummers, zijn te downloaden via de website van de provincie Zeeland. Daar kun je je ook opgeven voor een rechtstreekse toezending.