home OSD organisatie leden contact

11 juli 2023

Zeeuws ondernemersvertrouwen positief

Opnieuw zijn de Zeeuwse ondernemers positief gestemd over het economisch klimaat. En dat ondanks dat de spanning op de arbeidsmarkt nergens in Nederland zo groot is als in Zeeland. Dat blijkt uit de 4e editie van het Zeeuws Economisch Bericht.

In deze kwartaaluitgave is aandacht voor de spanning op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Het 1e kwartaal sloot Zeeland af met 158 vacatures per 100 werklozen. Dat zijn er 21 meer dan in hetzelfde kwartaal van 2022.
Met name voor de energietransitie doet het enorme tekort aan geschoold personeel zich gelden. Eind 2022 stonden er ruim 13 keer zoveel meer arbeidsplaatsen open dan er Zeeuwen zijn die minder dan 6 maanden WW ontvangen. Voor ingenieurs, transportplanners, elektriciens, machinemonteurs, bouwarbeiders, timmerlieden en loodgieters bedroeg die spanningsindicator zelfs 16. Het stimuleren van om- en bijscholingstrajecten moet de intersectorale mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt versterken.

Het Zeeuws Economisch Bericht besteedt verder aandacht aan de forse krimp in Zeeuws-Vlaanderen en aan de inflatie in relatie tot stijgende loonkosten.

De nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Zeeland, Impuls Zeeland, Economic Board Zeeland en het HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren. Deze editie is te downloaden via de site van de provincie Zeeland.