home OSD organisatie leden contact

2 november 2022

Zuidwestelijke Delta zoekt lokale initiatieven

De Zuidwestelijke Delta zoekt lokale initiatieven die bijdragen aan een klimaatbestendige delta. Aanmelden kan tot en met 25 november 2023.

Een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta, dat is het streven van de Zuidwestelijke Delta in haar gebiedsagenda voor 2050.
Met deze gebiedsagenda wil de Zuidwestelijke Delta de eerste delta ter wereld zijn die heeft uitgedacht, uitgewerkt én in gang gezet wat nodig is om in 2050 voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Lokale initiatieven
De organisatie neemt nadrukkelijk ook lokale samenwerkingsverbanden op in haar agenda om zo de ontwikkelingen in het gebied te versnellen en te verbreden. Bijvoorbeeld door kennis te delen met andere gemeentes over een pilot met kleinschalige natuurontwikkeling. In het initiatief wil de organisatie het spanningsveld tussen het hier en nu en de lange termijn terugzien. Een ander criterium is dat de ontwikkeling aansluit bij een of meer van de handelingsperspectieven uit de gebiedsagenda.

Deelname
Voor deelname geldt een aantal criteria. Voldoet jouw initiatief aan deze criteria, dan kun je je aanmelden. Eenmaal geaccepteerd, kan het programmateam ondersteunen bij de uitvoering van het initiatief. Alle informatie is te vinden op zw.delta.nl.