home OSD organisatie leden contact

22 mei 2024

Netcongestie en ondernemen

Op 22 mei organiseert de Taskforce Zeeuwse Netoplossingen een ochtend voor ondernemers om de verschillende perspectieven voor de netcongestie in Zeeland te belichten. Deze bijeenkomst is een vervolg op de informatiemiddag van 26 september 2023. Die werd gebruikt om de situatie rond de netcongestie voor het Zeeuwse bedrijfsleven te kaderen. Aanwezige ondernemers gaven aan dat zij bereid zijn om samen te werken en dat zij openstaan om mogelijkheden te verkennen om te belemmeringen van netcongestie te beperken.

De bijeenkomst van 22 mei bestaat uit vijf verschillende workshops waar verschillende mogelijkheden worden toegelicht aan de hand van lopende projecten. Onderwerpen zijn onder meer
• het uitwisselen van energie achter de meter,
• centrale aansluitingen voor bedrijventerreinen,
• het behalen van winst op het gebied van energiebesparing.

Het programma bestaat uit eerst een plenair gedeelte, voorafgegaan door een inloop met ontbijt, vervolgens zijn er sessies. Hiervoor splitsen de deelnemers zich op in twee groepen: Basis Netcongestie of Deep Dive Netcongestie. Je schrijf je in, afhankelijk van jouw achtergrondkennis van het thema netcongestie. En tot slot kun je deelnemen aan 2 van de 5 workshops.

Programma
08.15-09.00 uur Inloop met ontbijt

Plenair gedeelte
09.15-9.25 uur Welkom en opening door Daniël Peyron en Jo-Annes de Bat
09.25-9.35 uur Update congestieonderzoek door Robert Kuik
09.35-09.45 uur Toelichting flexcontracten door Martin Martens

Break-out sessie Netcongestie
09.55-10.15 uur Netcongestie basis
09.55-10.15 uur Netcongestie deep dive

Workshops: van probleem naar oplossing
10.25-11.10 uur Workshop ronde 1
11.10-11.20 uur Pauze
11.20-12.05 uur Workshop ronde 2
12.05-12.15 uur Terugkoppeling break-out sessies en plenaire afsluiting

Kijk voor de details over de sessies en voor de onderwerpen van de workshops op impulszeeland.nl.
Daar kun je je ook aanmelden.

Datum: 22 mei
Plaats: Cinecity, Spuikomweg 1 Vlissingen
Tijden: 08:15 – 12:15 uur
Deelname: na aanmelding