home OSD organisatie leden contact

2 juli 2024

Webinar resultaten onderzoek netcongestie

In de zomer van 2023 kondigde hoogspanningsnetbeheerder TenneT aan dat het Zeeuwse elektriciteitsnet geen capaciteit meer heeft voor de afname door grootzakelijke klanten. De afgelopen maanden deed TenneT samen met Stedin, de regionale netbeheerder, onderzoek naar mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Bijvoorbeeld door technische ingrepen of ‘spitsmijden’ door grote afnemers of producenten van stroom. Daarmee zou op de korte termijn mogelijk weer ruimte op het net ontstaan.
Die onderzoeksresultaten presenteren beide netbeheerders op dinsdag 2 juli via een webinar.

Robert Kuik, directeur netplanning bij TenneT, en Martin Martens, regiodirecteur Zeeland bij Stedin, geven een toelichting op de onderzoeksresultaten en wat dat betekent voor de huidige wachtlijsten voor grootzakelijke klanten.

Tijdens het webinar wordt niet ingegaan op individuele dossiers maar de netbeheerders nemen contact op met de aanvragers van transportcapaciteit over de implicaties van het onderzoek voor de desbetreffende aanvraag.

Datum: 2 juli
Plaats: online
Tijden: 11:00-12:00 uur
Deelname: kosteloos en na aanmelding