home OSD organisatie leden contact

21 februari 2024

6 miljoen voor Groener en Slimmer Europa

Het Europese subsidieprogramma OPZuid EFRO heeft dit jaar twee thema’s: Groener Europa (gericht op energie) en Slimmer Europa (op klimaat, landbouw & voeding, grondstoffen en gezondheid). Er zijn in 2024 2 rondes, elk goed voor 6 miljoen euro.

Heb jij als ondernemer of organisatie een project dat zich richt op verandering en verbetering in een van deze thema’s, dan is dit subsidieprogramma wellicht interessant.
Voorheen richtte het subsidieprogramma zich op 5 verschillende transitiethema’s. Nu zijn deze gebundeld tot 2 thema’s omdat veel transities in elkaar grijpen.
Per ronde wordt het subsidiebedrag over deze 2 thema’s verdeeld, in plaats van over 5. Ondernemers hoeven niet langer een keuze voor een specifieke transitie te maken.

De huidige ronde loopt tot en met 12 april 2024.
In het najaar is de 2e ronde (16 september tot en met 1 november). Ook dan zit er 6 miljoen euro in de pot.

OPZuid EFRO richt zich op het benutten en versterken van de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie.

Kijk voor meer informatie op de website van OPZuid.