home OSD organisatie leden contact

25 oktober 2023

Agrarisch Schouwen-Duiveland slaat alarm

De weersextremen van de afgelopen jaren gaan hun tol heffen. Ook deze zomer begon extreem droog en dat heeft grote invloed op de opbrengst van diverse gewassen. Agrariƫrs op Schouwen-Duiveland beschikken niet of nauwelijks over zoet water. Zij kunnen hun gewassen niet voorzien van het water in het kiem- en groeiseizoen.

Omringd door zout water, met zoute kwel in droge periodes en brak slootwater, kunnen de boeren op Schouwen-Duiveland in droge tijden de akkers niet beregenen. Dit jaar leidde het gebrek aan regen tijdens de kiemperiode tot minder opbrengsten.
De overvloedige regen in de periode erna zorgde voor doorwas en misvormingen. Schimmels en plagen in de gewassen nemen door deze veranderende weersomstandigheden toe. Terwijl de kwaliteit van producten jaarlijks afneemt.

Agrarisch Schouwen-Duiveland (ASD) slaat dan ook alarm. Volgens hun persbericht dreigt de uienteelt te verdwijnen van het eiland en is de doperwtenoogst inmiddels al gehalveerd. Er moet meer snijmais worden ingekocht en aangevoerd omdat de opbrengsten onvoldoende zijn en ook de fruitteelt ziet een daling in de opbrengst (15 tot 20%).

Het watersysteem is niet ingericht op de weersextremen die zich al een aantal jaren voordoen. Nog steeds is de reflex om het regenwater zo snel mogelijk af te voeren in plaats van op te vangen. Wel is sinds 2019 is een living lab gaande op Schouwen-Duiveland in samenwerking met tal van organisaties, waaronder de ZLTO en ASD. Dit living lab doet onder de naam Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland onderzoek naar duurzame zoetwatervoorzieningen, waaronder het bufferen van zoet water.

ASD pleit naast het bufferen van zoet water ook voor een externe aanvoer om de lokale landbouw levensvatbaar te houden. Een pijpleiding tussen het Haringvliet en Schouwen-Duiveland kan zorgen voor een permanente beschikbaarheid van zoet water. En daarmee voor meer perspectief voor de agrarische sector om de transitie naar een toekomstbestendige landbouw te realiseren.