home OSD organisatie leden contact

10 mei 2023

Bedrijfsopvolging Zeeuwse familiebedrijven

Impuls Zeeland begint met een proefproject rond de bedrijfsopvolging van Zeeuwse familiebedrijven. Tijdens deze pilot wordt een aantal bedrijven voorbereid op het bedrijfsopvolgingsproces.

Meer dan 70% van de Zeeuwse bedrijven is een familiebedrijf. Zij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de werkgelegenheid in de regio, maar bedrijfsopvolging blijkt vaak een uitdagend proces te zijn. Uit gesprekken met ondernemers en adviseurs kwam naar voren dat familiebedrijven het complexe opvolgingsproces vaak niet (op voorhand) overzien. Zo wordt er vaak te laat begonnen en heeft het proces een langere doorlooptijd dan verwacht. Bovendien komen bij een overdracht vaak emoties naar boven.
Een goede inventarisatie en een duidelijk plan van aanpak voor de aanvang van het voorbereidingstraject zijn dus belangrijk.

Doelen
De pilot van Impuls Zeeland heeft drie doelen:
1. Ontwikkeling van een tool om tot het plan van aanpak voor het opvolgingsproces te komen.
2. Inventarisatie van de behoefte aan het delen van kennis en ervaringen en een voucherregeling.
3. Inventarisatie van verder benodigde ontwikkeling: we gaan in gesprek met experts uit het vakgebied om te kijken wat er al is en hoe we van toegevoegde waarde kunnen zijn.

De pilot die dit jaar loopt, gaat hopelijk bijdragen aan een soepeler opvolgingsproces voor Zeeuwse familiebedrijven.
Impuls Zeeland werkt in dit proefproject, dat de provincie Zeeland mogelijk maakt, samen met Dockwize, de Personeelsstrateeg, Crossminds en Schipper Accountants. Dit voorbereidingstraject dient als een aanvulling op bestaande advies- en begeleidingstrajecten.