home OSD organisatie leden contact

5 december 2023

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) wint terrein

Ook de ondernemers in Bruinisse hebben ingestemd met de oprichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Daarmee is de 4de BIZ-organisatie een feit.

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland stimuleert het instellen van een BIZ al vele jaren. Hiervoor stelt hij jaarlijks 40.000 euro beschikbaar. Een BIZ is een publiek-private samenwerking voor een afgebakend gebied (de zone) met als doel om projectmatig het werkgebied van een BIZ te verbeteren. De deelnemers, dat zijn de ondernemers en/of eigenaren in de zone, bepalen samen welke verbeterprojecten dat zijn.

Heffing
Als het merendeel van de ondernemers in een BIZ voor oprichting van zo’n investeringszone stemmen, is iedere ondernemer of eigenaar verplicht mee te doen. De gemeente legt hun een heffing op die ten goede komt aan de BIZ. Die heffing is gebaseerd op de WOZ-waarde. Een BIZ wordt voor maximaal 5 jaar aangegaan. Daarna kunnen de deelnemers opnieuw stemmen over verlenging (met maximaal 5 jaar) of stopzetten.

Plannen
In een actieplan, met begroting, leggen de deelnemers hun projecten vast. Voorbeelden zijn gebiedspromotie, organiseren van evenementen, feestverlichting, meer groen, de inzet van een BIZ-manager. Met andere woorden, het gaat om de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling van de zone.
De projecten vanuit de BIZ zijn aanvullend op de gemeentelijke taken, zij vervangen ze niet.

Schouwen-Duiveland
Er zijn vanaf 2024 4 BIZ-organisaties op Schouwen-Duiveland. Sinds een jaar heeft Burgh-Haamstede een BIZ en in Renesse is onlangs de BIZ voor 5 jaar verlengd. In Zierikzee heeft de binnenstad sinds 1 januari 2022 een BIZ.