home OSD organisatie leden contact

10 november 2023

Community Topvrouwen VNO-NCW Brabant Zeeland

Sinds 2018 bestaat de Community Topvrouwen van VNO-NCW Brabant Zeeland. Je kunt lid worden als je eigenaar, directeur of bestuurslid bent van een organisatie van meer dan 50 medewerkers. En je bent vrouw.

Deze groep bestaat inmiddels uit zo’n 100 CEO’s, DGA’s en bestuurders uit verschillende sectoren. Zij komen 5 keer per jaar samen bij de onderneming van een van de leden.
Zo was de community welkom bij Wenny Raaijmakers (plant manager van Organon), Franka Teunissen (Vliegbasis Woensdrecht) en Tabita Verburg (directeur site contract operations bij Dow Benelux).
Ook bezoekt de groep politiek Den Haag waar exclusieve ontmoetingen met politici aangekoppeld worden.
Op woensdag 29 november reizen de Topvrouwen opnieuw naar Den Haag waar zij onder meer in gesprek gaan met demissionair minister Helder en de SER-topvrouwen.

Geïnteresseerd in de Community Topvrouwen?
Neem dan contact op met community manager Marjolein Deryckere-van den Berkmortel: berkmortel@vnoncwbrabantzeeland.nl.
Of kijk op de website van de topvrouwen.