home OSD organisatie leden contact

21 augustus 2023

Meldpunt Netcongestie Zeeland

De netcongestie houdt deze zomer de Zeeuwse gemoederen bezig. Zo zette werkgeversvereniging VNO-NCW Zeeland onder ondernemers een enquête uit om te inventariseren wat dit voor hen betekent. Impuls Zeeland opende een meldpunt waar Zeeuwse ondernemers hun (verwachte) problemen rond de stop kunnen melden. Er zijn geregeld gesprekken tussen VNO-NCW Brabant Zeeland, Impuls Zeeland en de provincie om tot een oplossing van het probleem te komen. Daarin nemen zij de resultaten van de enquête en van het meldpunt mee.

Overleggen
Op 1 september komt de Energieraad Zeeland opnieuw bijeen. Deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van wethouders uit Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Tholen en afgevaardigden van de provincie, VNO-NCW, North Sea Port, Gasunie, TenneT en Stedin. De raadsleden en statenleden worden op 7 september bijgepraat en op 13 september is er een overleg met de wethouders van de Zeeuwse gemeenten.

Versnellen
Het doel van deze overleggen, en het meldpunt dat nog steeds open staat, is om de gevolgen goed en snel in beeld komen. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat wil bovendien een aantal projecten versnellen zoals de 380 kV-verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen. Voor dit en andere projecten heeft hij overleg met de demissionaire minister van Energie en Klimaat om de bewindspersoon ervan te doordringen dat procedures sneller moeten verlopen.

Meldpunt
Ondanks de vakantieperiode hebben al tientallen ondernemers zich bij het meldpunt gemeld. Het blijken vaak ondernemers te zijn die nog geen concrete plannen hebben ingediend, en dus niet op de wachtlijst staan, maar wel ideeën hebben voor de toekomst. Zij hebben zorgen over de ontwikkeling van hun bedrijf. Ook (inter)nationale bedrijven die zich in Zeeland willen vestigen, gaan problemen ervaren.

Bijeenkomst
Denk je in de problemen te komen door de stop op nieuwe of grotere aansluitingen op het elektriciteitsnet, meld dit dan via het meldpunt van Impuls Zeeland. En kom naar de informatieve bijeenkomst op dinsdagmiddag 26 september bij de KAAP in Vlissingen. Zie de agenda onderaan de homepagina van OSDinbedrijf.nl.