home OSD organisatie leden contact

9 november 2023

Netbeheerders investeren 8 miljard

De netbeheerders investeren tot en met 2026 8 miljard euro in het elektriciteitsnet. Het gaat om de meest ambitieuze investeringsplannen ooit, volgens Netbeheer Nederland. MKB-Nederland en VNO-NCW juichen de investeringsplannen toe. Volgens beide belangenorganisaties staan meer dan 6.000 ondernemers op de wachtlijst om aangesloten te worden. Daarmee komen de verduurzaming en bedrijfsgroei in de knel.

Uitvoeringsagenda
Om de enorme klus van de energietransitie te klaren, stellen de netbeheerders met hun voorstel tot een Nationale Uitvoeringsagenda Regionale Infrastructuur ingrijpend andere werkwijzen voor. Die moeten een forse versnelling van het uitbreiden van de energienetten mogelijk maken. In samenwerking met het ministerie voor Klimaat en Energie zijn er plannen om de vergunningverlening te versnellen en de aanpak van problemen gaat regio voor regio.
De netbeheerders zullen elke 2 jaar hun investeringsplannen publiceren waarin ze aangeven waar en wanneer er infrastructuur wordt aangelegd, uitgebreid en onderhouden.

Prioriteiten
Zelfs met de aangekondigde recordinvesteringen kunnen de netbeheerders de komende 3 jaren nog niet alle energie-infrastructuur bouwen die nodig is. Naar verwachting zal aan zo’n driekwart van de huidige aanvragen worden voldaan. Dat betekent dat er prioriteiten moeten worden gesteld. Een aantal belangrijke projecten lijkt te worden opgeschoven richting of zelfs ná 2030. Hiermee komt de opgave van delen van de industrie om in 2040 CO2-neutraal te worden in gevaar. MKB-Nederland en VNO-NCW gaan over de vervolgaanpak dan ook graag met de netbeheerders in gesprek. Het uitvoeren van die plannen moet daarbij centraal staan.

Flexibel gebruik
De ondernemersorganisaties blijven ondertussen ook met hun leden in gesprek over flexibel gebruik van het net. Ook dit levert een bijdrage om het net te ontlasten. Zo kan op bedrijventerreinen slim stroom uitgewisseld. De Tweede Kamer heeft hiervoor recent extra geld vrijgemaakt.

Technisch personeel
Volgens beide ondernemersorganisaties moet de grootste slag geleverd worden door uitbreiding in de infrastructuur. Daarvoor is niet alleen veel geld nodig. Het ontbreekt vooral ook aan voldoende gekwalificeerd technisch personeel. Voor deze opgave is het zaak dat de organisaties samen optrekken om het Aanvalsplan techniek dat daarvoor is gemaakt te versnellen.