home OSD organisatie leden contact

5 januari 2024

Omgevingswet en Omgevingsloket

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze nieuwe wet – die gaat over de fysieke leefomgeving – voegt bestaande wetten samen, vereenvoudigt de regels en voorschriften. Je kunt nu op 1 plaats, namelijk via het Omgevingsloket, kennisnemen van de regels en voorschriften van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. De Omgevingswet geld voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Je krijgt te maken met deze wet als je iets wilt veranderen aan de leefomgeving, bijvoorbeeld het bouwen van een loods naast je bedrijfspand. Maar ook als je jouw huis wilt verbouwen, een boom wilt kappen of een evenement wilt organiseren. Het Omgevingsloket heeft een vergunningcheck waarmee je in een aantal stappen kun je achterhalen of je een vergunning nodig hebt, of dat je een melding moet doen.
Je krijgt ook met de Omgevingswet te maken op het moment dat anderen in jouw buurt iets willen veranderen aan de leefomgeving. In dat geval ben je belanghebbende.

De provincie Zeeland heeft de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet:
• Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar je vanaf nu online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
• De bestemmingsplannen van jouw gemeente zijn omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem, en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.
• De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over jouw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer je vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat jouw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.