home OSD organisatie leden contact

26 juli 2023

OSD zeer bezorgd over de stroomstop in Zeeland

De OSD heeft in een brief aan het college van B en W van Schouwen-Duiveland zijn grote bezorgdheid geuit over de stroomvoorziening in Zeeland. De gevolgen van de voorgenomen stroomstop en de mogelijke sluiting van het Zeeuwse stroomnetwerk voor nieuwe (groot)verbruikers, energietransitie en uitbreiding van de huidige bedrijven zal grote gevolgen hebben.
De druk op het transport van energie is voor Schouwen-Duiveland niet nieuw. Maar de omvang van de schaal waar nu over gesproken wordt door TenneT en Stedin, is moeilijk te bevatten.
Ondernemers zijn afhankelijk van een betrouwbare en betaalbare energievoorziening om hun bedrijven draaiende te houden, te groeien en te innoveren. De stroomstop heeft een negatieve invloed op het vestigingsbeleid als nieuwe bedrijven geen garantie krijgen op een aansluiting op het elektriciteitsnet.

De OSD vraagt B en W wat zijn visie is op deze problematiek, welke acties het college onderneemt en op welke wijze de OSD van betekenis kan zijn. Met eendrachtige samenwerking wil de OSD positief werken aan een toekomst voor Schouwen-Duiveland en haar ondernemers.

Lees de volledige brief