home OSD organisatie leden contact

20 december 2023

Pleidooi voor 2e kans ondernemers met coronaschulden

MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten voor een 2e kans voor ondernemers met coronaschulden. Beide belangenorganisaties reageren daarmee op het rapport Activeren en faciliteren, uitgebracht door Bruno Tideman. Hij is de aanjager Aanpak problematische schulden ondernemers en stuurde het rapport op 20 december 2023 naar de Tweede Kamer.

Volgens Tideman hebben ruim 225.000 ondernemers nog een coronaschuld bij de overheid. Voor circa 55.000 ondernemers staat hun toekomst op het spel. Het grootste deel van deze groep betreft zelfstandigen die ook persoonlijk aansprakelijk zijn. Bij een faillissement worden zij ook privé geraakt.

Het rapport toont volgens de ondernemersorganisaties aan dat ondernemers met problematische (corona)schulden onvoldoende worden geholpen. De drempel naar schuldhulpverlening is hoog en andere hulp is te versnipperd. Zij zijn teleurgesteld dat het rapport zo lang op zich heeft laten wachten. Ondernemers zitten al langere tijd in de problemen, terwijl het kabinet nog moet beginnen met de uitwerking van concrete maatregelen.

Kijk voor de volledige reactie van beide organisaties op mkb.nl. Daar is ook het rapport te downloaden.