home OSD organisatie leden contact

12 februari 2024

Samenwerking met Dockwize

Op 6 februari sloten Dockwize, de OSD en gemeente Schouwen-Duiveland een samenwerkingsovereenkomst. De komende 2 jaar zal Dockwize ondernemers op Schouwen-Duiveland op maat ondersteunen bij de volgende stap in hun bedrijfsvoering.

Dockwize biedt al meer dan 14 jaar Zeeuwland breed programma’s voor ondernemers aan. Op hun locatie aan de Edisonweg in Vlissingen kun je ook (flex)werkplekken, loodsen, vergaderruimtes en test- of demo faciliteiten huren en worden (ludieke) evenementen georganiseerd.

Vitaliteit
Net als de OSD heeft Dockwize tot doel de vitaliteit van ondernemers en het ondernemersklimaat versterken. Daar waar de OSD werkt aan verbinding, samenwerking en belangenbehartiging, levert Dockwize inhoudelijke expertise en ondersteuning en versterking van het individuele ondernemerschap.

Financiering
De afgelopen drie jaar ondersteunde Dockwize zo’n 25 ondernemers op Schouwen-Duiveland in een van de programma’s naar hun volgende stap. De gemeente Schouwen-Duiveland vindt die praktische ondersteuning belangrijk en ziet nog volop kansen voor de eilandelijke ondernemers. Zij financiert de samenwerking voor de komende twee jaar.

Vragenformulier
De samenwerking moet leiden tot een bredere bekendheid van de mogelijkheden die Dockwize ondernemers biedt via de ondernemersprogramma’s. De komende tijd gaat de ondernemers- en innovatie hub achterhalen welke thema’s en kwesties bij de ondernemers leven. Dit gebeurt via een online vragenformulier. Aan de hand van de uitkomsten komt er een gericht aanbod aan programma’s.

Vul het formulier in
Doe mee aan de inventarisatie van Dockwize en geef aan waar jij als ondernemer behoefte aan hebt, tegen aanloopt en wat je mist aan expertise of ondersteuning.
Vul de online vragenlijst in via deze link naar Dockwize.

Tijdens de ALV van de OSD, op 10 april, presenteert Dockwize de resultaten met een toelichting over de nadere uitwerking van de programma’s.