home OSD organisatie leden contact

19 april 2024

Startnotitie verbetering Deltaweg (N256)

De Deltaweg is onderdeel van de noord-zuidverbinding die van Rotterdam over onder andere Schouwen-Duiveland naar Terneuzen loopt. De N256 is daarmee een van de belangrijkste verkeersaders van Zeeland en een van de drukste wegen van de provincie. Ook de Zeelandbrug maakt deel uit van deze route.
Om de verkeersveiligheid en doorstroming tussen Colijnsplaat en Goes te verbeteren, heeft het college van Gedeputeerde Staten een startnotitie opgesteld voor de Provinciale Staten.

Inrichtingsvarianten
Uitgangspunten zijn nog steeds een weg met 2 rijstroken met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Er moet voldoende ruimte zijn voor calamiteitenverkeer en het is de bedoeling dat de kruispunten bij de Langeweg en Goes worden aangepakt. Ook wordt onderzocht hoe de verkeerssituatie bij de Zandkreeksluis kan worden verbeterd.
Eerder zijn al mogelijke inrichtingsvarianten onderzocht om de capaciteit en de veiligheid van de weg te vergroten. Gemeenten langs de route en belangenorganisaties (waaronder VNO/NCW) hebben hierin meegedacht. Ook zijn verschillende informatiebijeenkomsten en consultatieronden langs belanghebbenden georganiseerd.
Deze notitie markeert de start van het project Deltaweg. In de eerste stappen wordt gedefinieerd welke omvang het project precies krijgt en wordt dit uitgewerkt naar een ontwerp.

Planning
Naar verwachting nemen Provinciale Staten in juni 2024 een besluit over de voorgestelde startnotitie van Gedeputeerde Staten. Daarna wordt een projectteam gevormd dat een projectplan opstelt. Vervolgens komt er een ontwerp dat afgestemd zal worden met betrokken partijen en de omgeving. Dit gebeurt naar verwachting vanaf juni 2025. Naar verwachting wordt medio 2026 een besluit genomen over de uitvoering van het project. Zodra er voldoende financiƫle middelen zijn, kan de schop de grond in.
Wat de aanpak zal kosten is nog niet bekend. Dat hangt af hoe het wegontwerp en de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Binnen de gekozen variant kunnen er nog keuzes gemaakt worden. Naar verwachting zal de nieuwe route tussen de 58 miljoen en 135 miljoen euro kosten. Voor de eerste stappen is een voorbereidingskrediet aangevraagd van 2 miljoen euro.