home OSD organisatie leden contact

22 mei 2024

Subsidieregeling vergroening bedrijfspercelen

Tot 1 oktober 2024 kunnen eigenaren en erfpachters van bedrijfspercelen een beroep doen op de provinciale subsidieregeling Vergroening Bedrijfspercelen.

Voorwaarden
De subsidie dekt 50% van de kosten van maatregelen, van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000 per aanvraag. Aanvragen worden beoordeeld op de mate waarin ze bijdragen aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie.
De maatregelen moeten binnen twee jaar na verlening van subsidie zijn uitgevoerd. Lees ook de samenvatting en voorwaarden van de regeling. De provincie kent nog andere regelingen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen voor gemeenten en samenwerkende bedrijven.

Noodzaak
Het klimaat verandert. Daardoor hebben we in onze omgeving steeds vaker te maken met extreem weer. Denk aan langere periodes van droogte en hitte, maar ook aan heftige regenbuien en stormen. Het klimaatbestendig inrichten van bedrijfspercelen is belangrijk om in te spelen op die weersextremen. Toch zijn deze omgevingen vaak grijs en versteend.

Voordelen
Vergroening en minder verharding op bedrijventerreinen hebben veel voordelen, ook voor medewerkers en bezoekers. Een groen bedrijventerrein maakt de werkomgeving gezonder en aantrekkelijker. Een natuurlijke omgeving zorgt voor hogere productiviteit en meer werkplezier.
Daarnaast heeft vergroening bedrijfseconomische voordelen:
• De natuurlijke koeling van een groen dak van het pand verlaagt energiekosten en voorkomt hittestress op warme dagen.
• Lagere energielasten in koudere maanden. Bomen vangen wind, dat zorgt ervoor dat gebouwen minder snel afkoelen. In Zeeland is dat zeker een meerwaarde.
• De vastgoedwaarde van een bedrijfsperceel stijgt bij vergroening met 5 tot 10 procent.
• Minder kans op wateroverlast, groen vangt regenwater op en zorgt dat meer water de grond in kan zakken.

Provincie Zeeland zet met deze subsidieregeling een belangrijke stap richting een groene en klimaatbestendige toekomst voor bedrijfspercelen en kantoorlocaties.

Kosteloze terreinscan
Voor ondernemers kan het lastig zijn om de vergroeningskansen op hun perceel in kaart te brengen. Daarom is het mogelijk om voorafgaand aan de subsidieaanvraag een kosteloze terreinscan te laten uitvoeren. Een expert adviseert dan over de mogelijkheden om het perceel klimaatadaptiever en biodiverser in te richten. Vervolgens worden bedrijven begeleid bij het opstellen van een goed plan en een goede subsidieaanvraag.

Biodiversiteit
Maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van wadi’s, waterdoorlatende verharding, groene daken en de aanplant van bomen, hagen en struiken. Vaak geven klimaatbestendige maatregelen ook een impuls aan de biodiversiteit. Twee vliegen in één klap!