home OSD organisatie leden contact

7 juli 2021

Munten en biljetten zijn wettig betaalmiddel

Het contante geld verdwijnt gestaag uit de winkels. Steeds meer mensen gebruiken hun betaalpas ook voor kleine bedragen. Zeker tijdens de pandemie voelt een enkele handeling met de pas veiliger dan het uitwisselen van biljetten en munten. Toch zijn er nog genoeg mensen die cash betalen, contant geld is een wettig betaalmiddel en ondernemers kunnen dit niet weigeren. Tegelijkertijd worden de kosten om munten en biljetten af te storten hoger.
MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat die kosten eerlijker verdeeld moeten worden over banken, ondernemers en consumenten. Maar vooral ook moet de regelgeving duidelijker worden. De banken zetten in op het terugdringen van contant geld om witwassen tegen te gaan, maar zoals gezegd zijn de munten en biljetten nog gewoon een wettig betaalmiddel. Ook kan contant geld uitkomst bieden bij pinstoringen. Daar zijn technische oplossingen voor te verzinnen. Mensen die afhankelijk zijn van contant geld, zoals ouderen, mensen die weinig kunnen besteden en mensen met een beperking, zullen daarbij ondersteund moeten worden.
Aanleiding voor deze reactie van de beide organisaties is de publicatie van het rapport ‘De toekomst van de chartale infrastructuur in Nederland’ opgesteld door McKinsey in opdracht van de Nederlandsche Bank.

15 juni 2021

Zeeuwse subsidie toekomstbestendige culturele sector

De provincie en de Zeeuwse gemeenten hebben de regeling ‘Samen in Zee’ opgezet om initiatieven die de culturele sector toekomstbestendig maken, te steunen. Er zijn bedragen beschikbaar van 5.000 tot 50.000 euro voor de volgende categorieën:
• Hoe kun je op creatieve wijze nieuw, ander of meer publiek bereiken?
• Hoe kun je een nieuw verdienmodel ontwikkelen en uitproberen?
• Hoe versterk je duurzame samenwerking binnen en buiten de culturele sector?
• Hoe schep je goede randvoorwaarden voor het opbouwen van een beroepspraktijk voor nieuwe cultuurprofessionals?
• Welke nieuwe mogelijkheden zijn er om vrijwilligers betrokken te houden en te werven?

Ook onderzoek naar deze onderwerpen kan in aanmerking komen voor een bijdrage.
Samenwerken, innoveren en experimenteren zijn belangrijke voorwaarden om de culturele sector toekomstbestendig te maken. Een van de voorwaarden is dan ook dat een subsidie alleen verstrekt wordt aan een samenwerkingsverband van ten minste twee partijen. Een van de aanvragers treedt op als penvoerder. Alle opgedane kennis en ervaringen, ook onsuccesvolle, dienen ter inspiratie en lering met de creatieve sector gedeeld te worden.
Voor alle voorwaarden kun je de samenvatting van de regeling lezen.
De Zeeuwse subsidie aanvragen kan nog tot en met 23 juli 2021.

18 mei 2021

SOS Dockwize

Het Snel Ondernemers Support programma van Dockwize is een intensief programma waarin een team van experts Zeeuwse ondernemers individueel intensief begeleiden. In korte tijd geven zij inzicht in de huidige situatie, financiële mogelijkheden en concrete handvatten en ideeën om te werken aan een positieve toekomst voor de korte en langere termijn.
Of je nu acuut ondersteuning nodig hebt om het hoofd boven water te houden, of dat je wilt werken aan de toekomstbestendigheid van jouw onderneming, dit programma kan jou helpen. Je komt terecht bij 1 partij die alle kennis en kunde voor ondernemers tijdens de coronacrisis heeft gebundeld: van (financiële) hulpvraag tot een concreet actieplan waarmee je de toekomst in kunt gaan.
SOS Dockwize richt zich erop dat je als Zeeuwse ondernemer sterker uit deze crisis komt. Na deelname aan het programma ontvang je nog een maand lang wekelijkse ondersteuning.
Aan SOS Dockwize zijn geen kosten verbonden, wel wordt er inzet verwacht in tijd en de bereidheid om kritisch naar je onderneming te kijken en je koers te durven verleggen.

Aanmelden kan via de quickscan op www.dockwize.nl/sos