home OSD organisatie leden contact

13 januari 2022

Bied ondernemers perspectief

In een open brief aan de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) doen de raadsfracties van Schouwen-Duiveland een dringend beroep op haar om bij het rijk aan te dringen op meer perspectief voor ondernemers. De Ondernemerskring Schouwen-Duiveland ondersteunt de oproep.

De stapeling van economische en financiële effecten door de diverse lockdowns en beperkende maatregelen loopt op. Recreatie, detailhandel en horeca hebben belangrijke decemberomzet misgelopen. En de abrupte afkondiging van de lockdown trof ook de culturele sector, kapperszaken en vergelijkbare dienstverleners. Tegelijkertijd neemt het begrip voor de maatregelen af.
De raad vraagt in de brief om een bredere afweging van het rijk bij eventuele versoepelingen waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de belangen van de ondernemers, ook in de niet-essentiële sectoren.

Lees hier de oproep met de bijbehorende brief

15 december 2021

Zeeland in Stroomversnelling

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling biedt financiële ondersteuning bij haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten. 17 december om 17:00 uur is de laatste mogelijkheid om een haalbaarheidsonderzoek in te dienen. Voor demonstratieprojecten is de deadline 21 januari 2022.
Onlangs stelde de provincie Zeeland uit de subsidieregeling een kleine 130.000 euro beschikbaar voor 3 haalbaarheidsonderzoeken. Deze betreffen onderzoek binnen het cluster Havens & Logistiek en het cluster Agro & Seafood. Eind 2022 moeten de resultaten bekend zijn. Via deze link vind je een toelichting op de 3 onderzoeken.

Het doel van Zeeland in Stroomversnelling is te komen tot een duurzame economische structuurversterking van Zeeland. De subsidieregeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden (consortia) die bestaan uit minimaal 3 partijen en waar ten minste 1 ondernemer en 1 kennispartner deel van uitmaakt. Zij moeten bovendien werkzaam zijn in de Zeeuwse sectoren:
• Havens & Logistiek,
• Industrie & Maintenance,
• Water & Energie,
• Vrijetijdseconomie,
• Agro & Seafood,
• Zorg.

Meer achtergrond is te vinden op de provinciale site zeeland.nl/subsidie-aanvragen

3 december 2021

Alle kantoren minstens energielabel C

In 2023 moeten alle kantoren in Nederland ten minste het energielabel C hebben. Kantoren die daar niet aan voldoen, en dus te veel energie gebruiken, mogen niet meer als kantoor worden gebruikt.
Dit is een van de maatregelen van het Energieakkoord dat burgers en bedrijven verplicht tot verduurzaming.
Het gaat daarbij om kantoren vanaf een oppervlak van 100 M2, waarvan 50 procent van de oppervlakte een kantoorfunctie betreft. Zij mogen vanaf 2023 niet meer dan 225 kWh per m2 aan energie gebruiken. Volgens de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) moeten 65.000 van de 100.000 kantoren aan deze eis voldoen.
Bij verhuur is de eigenaar van het pand verantwoordelijk voor het aanvragen van het energielabel en voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Als het kantoorpand in 2023 niet voldoet aan deze eis, riskeert de eigenaar een boete van maximaal 81.000 euro of wordt het pand gesloten.

VNO-NCW Brabant Zeeland organiseert in het voorjaar van 2022 een webinar over het energielabel C voor kantoren. Bij vragen kun je nu al contact opnemen met Ruud Pulles: pulles@vnoncwbrabantzeeland.nl.

30 september 2021

Zeeland in Stroomversnelling: 8 ton beschikbaar

Tot 21 januari 2022 17:00 uur kunnen consortia actief in een van de Zeeuwse topsectoren subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten bij de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Er is 800.000 euro beschikbaar om nieuwe dan wel verbeterde producten, processen of diensten te testen.
De sluitingsdatum voor subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken is 17 december om 17:00 uur.

Een consortium moet minimaal uit 3 partijen bestaan waarvan ten minste 1 onderneming en 1 kennispartner.
De Zeeuwse economische topsectoren zijn:
• Havens en Logistiek
• Industrie en Maintenance
• Water en Energie
• Vrijetijdseconomie
• Agrofood en Seafood
• Zorg.

Kennis- en innovatienetwerken maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger, Zeeland in Stroomversnelling stimuleert dergelijke netwerken en samenwerkingsverbanden tot het uitvoeren van projecten. Zij kunnen gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie. De projecten moeten bijdragen aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse topsectoren.

De belangrijkste voorwaarden voor een aanvraag zijn:
• De aanvraag moet gericht zijn op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.
• Het project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project beoogt een nieuw ontwikkelde techniek toe te passen in de Zeeuwse situatie. Bij de beoordeling wordt er onder andere gekeken naar de meerwaarde van het project ten opzichte van bestaande of lopende producten, diensten of ontwikkelingen en de verhouding van de innovatie tot (inter)nationale ontwikkelingen binnen het innovatiegebied.
• De resultaten van de activiteiten moeten overwegend ten goede komen aan Zeeland.
• De projectresultaten worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium.
• De aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier, een projectplan en een uitgewerkte (meerjaren)begroting met dekkingsoverzicht.

Meer informatie is te vinden op de website subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Er is ook een overzichtelijke factsheet opgesteld.

Neem voor meer informatie over de regeling en de wijze van aanvragen contact op met Yvonne Braamse-Joosse, Investmentmanager, via yvonnebraamse@impulszeeland.nl of 06 12768277.