home OSD organisatie leden contact

21 januari 2023

Rijkswaterstaat heeft geen oog voor mkb-infra

Rijkswaterstaat stelt zware voorwaarden aan procedures, eisen en administratieve voorwaarden bij aanbestedingen. Mede hierdoor krijgen kleine en middelgrote bedrijven in de infra steeds minder bouw- en onderhoudsopdrachten.
Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het voerde in opdracht van MKB Infra, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, Cumela en VHG een onderzoek uit naar de aanbestedingen van Rijkswaterstaat. Minister Harbers van IenW kreeg de onderzoeksresultaten aangeboden door Jacco Vonhof (MKB-Nederland).

Bij provincies en gemeenten verwerven mkb-infrabedrijven veel meer werk, vaak omdat daar specifiek beleid is gemaakt om de kansen van het mkb te vergroten. Volgens het EIB is dat bij Rijkswaterstaat heel anders, waardoor het aantal opdrachten aan het mkb-infra steeds verder terugloopt en de positie van kleine en middelgrote bedrijven hier onder druk staat.

Kijk voor een samenvatting van de conclusies op mkb.nl. Daar kun je ook het rapport downloaden.

8 december 2022

BIZ Burgh-Haamstede een feit

Per 1 januari 2023 heeft ook Burgh-Haamstede een BIZ, een bedrijveninvesteringszone. Dat is het resultaat van de stemming die het draagvlak onder alle lokale ondernemers weergaf.

Hogere kwaliteit
Een BIZ is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied, bedrijventerrein of dorp, waar ondernemers investeren in een hogere kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Om tot een BIZ te komen, stellen de ondernemers een activiteitenplan op met een begroting. Die activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling.

Iedereen betaalt mee
Een belangrijk kenmerk is dat alle ondernemers en/of eigenaren van bedrijfspanden eraan meebetalen. De gemeente faciliteert door deze gelden via een speciale verordening te innen en over te dragen aan de vereniging of stichting die hiervoor is opgericht. In Burgh-Haamstede is hiervoor de stichting Ondernemersfonds Burgh-Haamstede opgericht.
Ook heeft de gemeente een controlerende functie. Over het instellen van een BIZ wordt gestemd, de uitslag moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat een BIZ van start kan gaan. De BIZ heeft een looptijd van 5 jaar.
De gemeente Schouwen-Duiveland ondersteunt deze vorm van samenwerking onder meer door jaarlijks een economische impuls van 40.000 euro beschikbaar te stellen voor het meefinancieren van projecten.
De BIZ Burgh-Haamstede is de 3e BIZ op het eiland. Zierikzee en Renesse gingen het dorp voor.

18 november 2022

Hospitality Hub Schouwen-Duiveland van start

Met de aftrap van de Hospitality Hub Schouwen-Duiveland, op 17 november, wil een aantal partijen van Schouwen-Duiveland het meest gastvrije eiland van Nederland maken. De werkgevers onder de deelnemers willen bovendien goed en aantrekkelijk werkgeverschap nastreven. Zij maakten afspraken over groei, geluk, gezondheid en geld.

De deelnemers aan de Hospitality Hub zijn werkgevers uit de recreatie-, horeca- en bakkerijbranche, de gemeente Schouwen-Duiveland en de onderwijsinstellingen Scalda, Pieter Zeeman Lyceum en SVO Vakopleiding Food.
Nu de Hospitality Hub Schouwen-Duiveland van start is gegaan, worden alle ondernemers in de drie branches uitgenodigd om zich aan te sluiten.
Dit kan door contact op te nemen met Lizze Boomsluiter. Zij is de projectleider van de Hospitality Hub: l.boomsluiter@svo.nl, 06 83612969.