home OSD organisatie leden contact

22 april 2021

Strandonderzoek Schouwen-Duiveland

In 2019-2020 onderzocht HZ Kenniscentrum Kusttoerisme de wensen, behoeften, ervaringen en belevingen van strandbezoekers op Schouwen-Duiveland. Dit gebeurde in samenwerking met de Vereniging Strandpaviljoenhouders Schouwse Kust en in opdracht van de gemeente.

Het onderzoek maakt deel uit van het gemeentelijk meerjarig onderzoeks- en projectenprogramma Agenda Toerisme 2018-2026. Uit het onderzoek blijkt dat de belevingen van het strand en de ervaringen van de strandbezoeker over het algemeen positief zijn, er zijn ook nog genoeg wensen te vervullen.
Eind 2020 zijn de resultaten besproken met het Platform Toerisme waarin eilandelijke en regionale partners vertegenwoordigd zijn. Dit leidde tot een onderzoeksrapport met 7 aanbevelingen:
• Creëer een duurzaam dagje strand.
• Faciliteer informatievoorziening over het strand.
• Benut en promoot de strand app.
• Verbeter de zichtbaarheid van de reddingsbrigade.
• Herzie de strandthema’s en strandvakken.
• Pas het voorzieningenniveau aan op de vraag.
• Optimaliseer samenwerking.

De werkgroep Strand gaat ermee aan de slag.

Het Strandonderzoek is te downloaden via de gemeentelijke website

10 april 2021

Cyberweerbaarheid moet topprioriteit krijgen

Onze digitale veiligheid en digitale autonomie staan onder druk en daarmee ons maatschappelijk en economisch welzijn. Dat concludeert de Cyber Security Raad (CSR) in zijn rapport Integrale Aanpak Cyberweerbaarheid.

Om Nederland ook in de toekomst een open, vrije en welvarende samenleving te laten zijn moet het nieuwe kabinet ingrijpen. De cyberweerbaarheid van ons land moet topprioriteit krijgen. Daarom verdient het regie op het hoogste politieke- en ambtelijke niveau en een aanpak waarbij publiek, privaat en wetenschap elkaar versterken. Nederland moet de krachten bundelen en werken aan één cyberweerbaarheidsstrategie met een meerjarenprogramma zodat we onze ambities kunnen verwezenlijken, ons kunnen wapenen tegen cyberaanvallen en onze digitale autonomie kunnen verstevigen. Hiervoor is een investering nodig van €833 miljoen, bovenop de huidige uitgaven en budgetten voor cyberweerbaarheid.

Er wordt in Nederland onvoldoende geïnvesteerd in onderzoek, onderwijs en innovatie voor onze cyberweerbaarheid. Om te zorgen dat burgers, bedrijven en overheid minder kwetsbaar zijn in het digitale domein, pleit de raad voor extra aandacht en steun voor onze vitale processen en het verhogen van de snelheid waarmee deze cyberweerbaar wordt gemaakt. Dit beperkt de kans en impact van cyberaanvallen op het hart van de maatschappij.

MKB-Nederland en VNO-NCW ondersteunen het pleidooi van de CSR.

12 maart 2021

LinkedIn community voor ondernemers vrijetijdssector

Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) is een community begonnen op LinkedIn waar ondernemers in de vrijetijdssector op een laagdrempelige manier elkaar kunnen inspireren.

De behoefte hieraan bleek uit gesprekken met jonge Zeeuwse ondernemers over het perspectief van de vrijetijdssector. Zij zoeken een plek om kennis te delen en tips te vinden. De community is om te inspireren en vragen te stellen over zaken waar leden tegenaan lopen.
Iedere ondernemer in de vrijetijdssector kan deelnemen aan de community. Ook medewerkers binnen de toeristische sector zijn welkom.
Wil je lid worden? Dat kan eenvoudig door een verzoek in te dienen op de pagina van de LinkedIn-groep of door contact op te nemen met Ludo Snijders via ludosnijders@impulszeeland.nl.

TOZ
Toeristisch Ondernemend Zeeland is een samenwerkingsverband van Zeeuwse takken van de brancheorganisaties HISWA-RECRON, Koninklijke Horeca Nederland, Vekabo en Stichting Dagattracties Zeeland. TOZ heeft als doel om de Zeeuwse Vrijetijdssector succesvol en welvarend te maken en te houden. Dit doen ze op vijf thema’s: arbeidsmarkt, vertegenwoordiging, verduurzaming, imago en organiserend vermogen.