home OSD organisatie leden contact

10 april 2021

Cyberweerbaarheid moet topprioriteit krijgen

Onze digitale veiligheid en digitale autonomie staan onder druk en daarmee ons maatschappelijk en economisch welzijn. Dat concludeert de Cyber Security Raad (CSR) in zijn rapport Integrale Aanpak Cyberweerbaarheid.

Om Nederland ook in de toekomst een open, vrije en welvarende samenleving te laten zijn moet het nieuwe kabinet ingrijpen. De cyberweerbaarheid van ons land moet topprioriteit krijgen. Daarom verdient het regie op het hoogste politieke- en ambtelijke niveau en een aanpak waarbij publiek, privaat en wetenschap elkaar versterken. Nederland moet de krachten bundelen en werken aan één cyberweerbaarheidsstrategie met een meerjarenprogramma zodat we onze ambities kunnen verwezenlijken, ons kunnen wapenen tegen cyberaanvallen en onze digitale autonomie kunnen verstevigen. Hiervoor is een investering nodig van €833 miljoen, bovenop de huidige uitgaven en budgetten voor cyberweerbaarheid.

Er wordt in Nederland onvoldoende geïnvesteerd in onderzoek, onderwijs en innovatie voor onze cyberweerbaarheid. Om te zorgen dat burgers, bedrijven en overheid minder kwetsbaar zijn in het digitale domein, pleit de raad voor extra aandacht en steun voor onze vitale processen en het verhogen van de snelheid waarmee deze cyberweerbaar wordt gemaakt. Dit beperkt de kans en impact van cyberaanvallen op het hart van de maatschappij.

MKB-Nederland en VNO-NCW ondersteunen het pleidooi van de CSR.

25 maart 2021

Regiekaart ondernemers

De Coronamonitor geeft Zeeuwse ondernemers inzicht in de gevolgen van het virus voor Zeeland. Nieuw is de Regiekaart. Met dit instrument zien ondernemers snel bij wie ze terecht kunnen voor vragen over acute (financiële) hulp, de toekomstbestendigheid of zelfs het voortbestaan van hun onderneming. Ook zijn er verwijzingen naar omscholing, begeleiding naar nieuw werk en een vertrouwenspersoon.

De Zeeuwse Coronamonitor is een initiatief van de bestuurlijke taakgroep Economie. Deze groep komt sinds het begin van de coronacrisis in Zeeland wekelijks bij elkaar om te kijken hoe Zeeuwse ondernemers geholpen kunnen worden. Ook voert ze een lobby richting het Rijk over de problemen waar Zeeuwse ondernemers tegenaan lopen.

23 februari 2021

MKB-noodlijn 088 999 0000 geopend

De aanhoudende lockdown heeft zijn weerslag op ondernemers die al maanden hun bedrijf hebben moeten stilleggen. De financiële problemen die dit met zich meebrengt, kan ook de druk op het persoonlijke leven verhogen.

Stichting 155 heeft in samenwerking met Ondernemend Nederland daarom een MKB-noodlijn geopend. Ondernemers krijgen via het nummer 088 999 0000 een professional aan de telefoon. De noodlijn is niet bedoeld voor praktisch of juridische ondersteuning, maar om eens te kunnen sparren in een tijd waar perspectief soms ver te zoeken is. En waar mogelijk krijg je handvatten aangereikt.

11 januari 2021

Jaarverslag commissaris van de Koning in Zeeland

Han Polman, commissaris van de Koning voor Zeeland, publiceerde onlangs zijn jaarverslag. Dit is online te lezen.
Natuurlijk is er aandacht voor de Marinierskazerne waarvan begin 2020 duidelijk werd dat die er niet kwam. Ook het compensatiepakket krijgt volop aandacht met een overzicht van de verschillende onderdelen:
• Delta Kenniscentrum Vlissingen, gericht op voedsel, water en energie
• Grootschalig justitieel complex, met onder meer een extra beveiligde rechtbank, een kenniscentrum tegen ondermijning en een extra beveiligde inrichting.
• Snellere treinverbinding vanuit Zeeland naar de Randstad, Brabant en Vlaanderen
• Huisartsenopleiding in Zeeland en een regionaal gezondheidscentrum in Vlissingen.
• Onderzoek naar onder meer waterstof, elektrificatie en verduurzaming van de Zeeuwse industrie
• Ongeveer 20 miljoen voor Investeringsfonds Zeeland
• Investeringen in verbetering arbeidsmarkt
• Vergoeding van gemaakte kosten (20 miljoen)
• Onderzoek naar de afsplitsing van Evides

Het werkbezoek van Koningin Máxima wordt benoemd, evenals de Four Freedoms Awards en het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties.
De burgemeestersbenoemingen komen aan de orde, net als diverse ontmoetingen en werkbezoeken, kennismakingsbezoeken met nieuwe ambassadeurs en de uitreiking van onderscheidingen.
Het jaarverslag gaat kort in op de vermeende integriteitsschendig van gedeputeerde Jo-Annes de Bat en op de vernieuwde Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) die in 2020 van kracht werd.
En er is aandacht voor de pandemie.

Het jaarverslag van de commissaris van de Koning kun je online lezen of doorbladeren.