home OSD organisatie leden contact

23 september 2022

Waterschapsverkiezingen en bedrijven

Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen voor de 21 Nederlandse waterschappen. Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van 4 categorieën:
1. Inwoners,
2. Agrariërs,
3. Natuurterreineigenaren,
4. Bedrijven.

Kandidaten die interesse hebben in een bedrijvenzetel in het waterschapsbestuur kunnen zich uiterlijk 15 oktober kandidaat stellen. Hiervoor gelden enkele eisen:
• binding met het bedrijfsleven,
• interesse in water en waterschappen,
• interesse in en visie op thema’s als klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, hoogwaterbescherming, waterkwaliteit, samenwerking in de waterketen,
• relevante expertise (financieel, technisch, organisatie(verandering) etc),
• bestuurlijke of politieke ervaring, verbindingen leggen en coalities vormen,
• relevant netwerk in de regio en met het bedrijfsleven.

Je bent beschikbaar voor de bestuursperiode van 4 jaar (tot maart 2027) en kunt 4 tot 6 dagen per maand aan het waterschap besteden. Mocht je zitting nemen in het dagelijks bestuur, dan vraagt dit 3 tot 4 dagen per week. Je moet woonachtig zijn in het waterschapsgebied waar je je kandidaat voor stelt.

Alle voorwaarden en de vervolgprocedure vind je op de website van de KvK.
Daar vind je ook het kandidaatstellingsformulier. Je hebt tot uiterlijk 15 oktober om dit formulier in te dienen.

Er is een wetsvoorstel dat de geborgde zetels voor de categorie bedrijven wil schrappen. De Eerste Kamer moet hierover nog een beslissing nemen. Omdat het onduidelijk is wanneer die beslissing valt, heeft de KvK besloten om de kandidaatstelling toch te openen. De benoeming is dan ook onder voorbehoud van het wetstraject.

25 augustus 2022

Blik op de Toekomst Zeeland

Met interviews met zo’n 50 Zeeuwse werkgevers geeft de inspiratiebundel Blik op de Toekomst Zeeland inzicht in de actuele ontwikkelingen van de Zeeuwse arbeidsmarkt. De ondernemers bespreken onderwerpen als het vinden van nieuwe medewerkers, omgaan met vergrijzing, modernisering van het personeelsbeleid en het vinden en vasthouden van jongeren. Immers, het uitzetten van een vacature is anno nu geen garantie voor een match. Zeeland heeft bovendien te maken met ontgroening en vergrijzing.
Employer branding, loopbaanontwikkeling, bijscholing, vitaliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid zijn middelen om als werkgever extra aantrekkelijk te zijn. Daarnaast kiezen ondernemers voor efficiëntere werkprocessen, innovaties en voor werknemers die wat extra begeleiding nodig hebben.

Deze inspiratiebundel laat ook zien dat ondernemers en publieke organisaties elkaar nodig hebben. De publicatie toont de kansen die de publiek-private samenwerking op de arbeidsmarkt heeft en geeft een eerste aanzet tot het versterken ervan.
Blik op de Toekomst Zeeland is een uitgave van VNO NCW BrabantZeeland. Je kunt ‘m hier downloaden of bij projectcoördinator Chantal de Jonge bestellen: jonge@vnoncwbrabantzeeland.nl.

8 augustus 2022

Manifest tegen stagediscriminatie

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met onder andere minister Dijkgraaf (OCW), universiteiten, hogescholen en studentenorganisaties een manifest ondertekend om stagediscriminatie in het hoger onderwijs tegen te gaan.
Met het ondertekenen van het manifest spreken de partijen hun gezamenlijke verantwoordelijkheid uit en stellen zij dat ieder van hen mee zal werken om het complexe vraagstuk op te lossen.

Dat vraagstuk bestaat eruit dat een student met een migratieachtergrond bij een stagebedrijf geen plek krijgt terwijl een medestudent zonder deze achtergrond er wel aan de slag kan. Ook discriminatie op basis van seksuele geaardheid komt voor. Afwijzing op dergelijke gronden is slecht voor het zelfvertrouwen, zorgt voor studievertraging of zelfs voor het afbreken van een studie.
Discriminatie kan een bewuste actie zijn van een werkgever. Vaker gebeurt het echter onbedoeld en onbewust. Werkgevers kiezen vaak zonder na te denken voor een kandidaat die op het eerste gezicht het beste bij hen lijkt te passen. Terwijl diversiteit en inclusie ook ten goede komt van het bedrijf. In deze krappe arbeidsmarkt zouden werkgevers zich bovendien beter moeten realiseren dat elke stagiair(e) een potentiële werknemer/ster is. En als ze niet bij het bedrijf komen werken, kunnen zij wel een ambassadeur voor het bedrijf zijn.

De ondertekenaars hebben geregeld overleg over de concrete uitwerking van het manifest.

4 juli 2022

Petitie tegen afbouwen vrijstelling BPM-heffing

MKB-Nederland verzet zich tegen het afbouwen van de vrijstelling van de BPM-heffing op bestelbussen. Volgens voorzitter Jacco Vonhof is dat een onredelijke lastenverzwaring voor ondernemers. Vonhof stelt dat elektrische bestelwagens nog geen volwaardig alternatief zijn voor ondernemers die lange afstanden afleggen of de bus zwaar moeten beladen. De actieradius is te beperkt en het oplaadnetwerk is nog te ontoereikend.

Petitie
Vonhof overhandigde eind juni een petitie aan de vaste commissie voor infrastructuur en waterstaat van de Tweede Kamer. Daarin betoogt hij de vrijstelling van de BPM-heffing te behouden. Hij deed dit mede namens VNO-NCW, evofenedex, Bouwend Nederland, BOVAG, TLN, Techniek Nederland en RAI.

Duurder
Ook doet het afbouwen van de vrijstelling niets voor de vergroening van het bedrijfswagenpark. Volgens de ondernemersorganisaties zullen ondernemers er dan voor kiezen om langer in hun oude dieselbus te blijven rijden of een tweedehands aanschaffen met een lagere BPM. Zonder BPM gaat een nieuwe diesel bestelbus gemiddeld 11.000 euro meer kosten, denken zij. Dat zien zij als een “excessieve en onredelijke lastenverzwaring voor ondernemers die vooral het mkb raakt”. Een betaalbare bestelbus is voor ondernemers pure noodzaak om te kunnen werken.

Geleidelijk
Het kabinet wil de vrijstelling van BPM-afdracht voor bestelwagens met een fossiele verbrandingsmotor tussen 2024 en 2026 geleidelijk afschaffen om de elektrificatie van het bestelwagenpark te versnellen. Het verwacht daarmee tussen 2024 en 2030 in totaal 2,2 miljard euro op te halen. De ondertekenaars van de petitie vinden die raming te rooskleurig.

24 mei 2022

Overzicht provinciale en Europese subsidies

De provincie kent veel soorten subsidies voor haar inwoners en voor ondernemers. Op de provinciale website is een overzicht te vinden van al deze regelingen. Van de Draaipremieregeling molens en Hergebruik leegstaande panden voor wonen tot Fonds impuls bedrijventerreinen en Subsidie versterking kennis- en innovatienetwerken.
Er is geld, er zijn voorwaarden, het kan altijd interessant zijn om te zien welke mogelijkheden er zijn.

Europese subsidieregelingen
Dat geldt ook voor de Europese subsidies. Op diezelfde webpagina presenteert de provincie een overzicht van Europese subsidieregelingen. Je vindt er bekende Interreg, POP3, MIT ZUID en OPZUID subsidieregelingen. Maar ook bijvoorbeeld informatie over het Just Transition Fund (helpt bedrijven en organisaties aan te haken op de overgang naar een klimaatneutraal Europa) of Horizon Europe (dat kennisvalorisatie bevordert).

Elke subsidieregeling heeft vervolgens een eigen webpagina met een toelichting, verwijzingen en andere relevante informatie.