home OSD organisatie leden contact

22 mei 2020

VernieuwersLAB zet in op een nieuwe Zeeuwse economie

Met een oproep op de site van de Zeeuwse Milieufederatie (www.zmf.nl) wil VernieuwersLAB de Zeeuwen wakker schudden. De mensen achter deze ‘creatieve ontmoeting’ zien deze crisistijd als hét moment om te bewegen naar een samenleving die gebaseerd is op waarden als rechtvaardigheid, inclusiviteit en duurzaamheid.

Het is de tijd van herbezinning en om vooruit te kijken. Hoe ziet Zeeland er straks uit? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we nu de juiste beslissingen nemen voor de toekomst? Volgens VernieuwersLAB zijn we toe aan nieuwe systemen die zich niet langer richten op ongeremde groei. Het gaat om de balans tussen sociale, ecologische en economische waarden. Om gesloten kringlopen en korte ketens en met duurzaam circulair als uitgangspunt.

VernieuwersLAB doet een oproep aan de Zeeuwen – bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs, politici, burgers – om met ideeën bij te dragen aan de stappen in de richting naar een nieuwe economie in Zeeland. Je kunt je suggesties sturen naar vernieuwerslab@zmf.nl.

Aan het VernieuwersLAB nemen tot nu toe zo’n veertig mensen deel, namens het mkb, overheid, industrie en studenten. Ze zetten hun diverse achtergronden en expertises in om in gezamenlijkheid te werken aan duurzame oplossingen.
Om de Zeeuwse burgers te activeren zijn 10 Zeeuwse pijlers gedefinieerd. Deze vind je op de website van de ZMf.

4 mei 2020

Vouchers voor versterken innovatievermogen

Mkb-ondernemers die het innovatievermogen van hun bedrijf willen vergroten, kunnen een voucher bij Zeeland Financial Matching (FM) aanvragen. Het doel is om sterker en slagvaardiger uit de coronacrisis te komen. Daarnaast dient het om marktaandeel te winnen dan wel het concurrentievermogen te versterken.
Om het innovatievermogen van je bedrijf te ontwikkelen, maak je vaak extra kosten. Bijvoorbeeld voor het uitwerken van ideeën of omdat je offline werkzaamheden naar online verlegt.
Een voucher van Zeeland FM vergoedt 50 procent van de adviseurs- of ontwikkelkosten tot een maximum van 2.500 euro. Je kunt de voucher aanvragen door contact op te nemen met Jordi Suurmond, projectmanager innovatiefinanciering bij Impuls Zeeland.

16 april 2020

Kennisdossier werkgevers corona-maatregelen

Ondernemers krijgen in een snel tempo te maken met enorm veel verschillende maatregelen. De overheid grijpt in, maar komt ook met regelingen voor werkgevers en zelfstandigen (zzp’ers) om de pijn te verlichten.
DRV heeft een team specialisten samengesteld dat dagelijks de bepalingen en hun mogelijke consequenties uitzoekt en onderbrengt in een kennisdossier.
Dit kennisdossier – drv.nl/belastingadvies/coronavirus-en-ondernemen – is toegankelijk voor iedereen. Het team werkt het dossier continu bij zodat alle informatie zo actueel en accuraat mogelijk is.

10 april 2020

Zeeuwse subsidie voor groene daken

Eigenaren van bedrijfspanden (en woningen) die overwegen een groen dak aan te leggen, kunnen kijken of zij in aanmerking komen voor een subsidie van de provincie Zeeland. Per aanvraag is een subsidie van maximaal 5.000 euro beschikbaar. Het totale bedrag voor 2020 is 165.000 euro.
Het bekleden van daken met waterbergende planten en struiken helpt lokaal de veranderingen in het klimaat ietwat te dempen. Zij zorgen voor vertraagde waterafvoer bij overvloedige buien en helpen de hittestress in steden te verlagen. Daarom is een van de eisen dat het dak zich in de bebouwde kom moet bevinden. Groene daken hebben een isolerende werking en zij bevorderen de biodiversiteit.
Je kunt je aanvraag tot en met 15 november 2020 indien. Beoordeling geschiedt op volgorde van binnenkomst. De Zeeuwse subsidie is alleen van toepassing op de aanlegkosten van een groen dak. Dit is exclusief sloop-, onderhouds- en advieskosten. Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.
Lees de samenvatting voor de overige bepalingen.

Wil je weten wat jij nog meer kunt doen om bij te dragen aan een klimaatbestendig Zeeland? Kijk op www.zeelandverandertmee.nl

23 maart 2020

Overzicht van informatieve sites

Inmiddels proberen gemeenten, overheden en brancheorganisaties iedereen te informeren over de zakelijke consequenties van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Zij geven achtergrondinformatie en vermelden de overheidsmaatregelen die tijdelijk verlichting moeten brengen.

Nuttige informatie en ondersteuningsmogelijkheden voor (zelfstandig) ondernemers is te vinden op de website van Orionis: orioniswalcheren.nl/ondernemers/regeling-noodpakket-corona.html

Het RIVM: www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

De Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport

De Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/corona/

De Kamerbrief met het pakket aan noodmaatregelen dat het kabinet op 17 maart nam: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie/Kamerbrief-noodpakket-banen-en-economie.pdf

28 februari 2020

Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het Mkb

Er staat 48 miljoen euro klaar voor initiatieven binnen het mkb die zich richten op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Het doel van deze Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In het Mkb (SLIM) is medewerkers in het mkb de mogelijkheid bieden hun kennis en vaardigheden actueel houden.
Daarnaast komt er 1,2 miljoen euro beschikbaar om het leren en ontwikkelen te stimuleren bij grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie.

De SLIM-regeling staat open voor:

  • Individuele mkb-ondernemingen – van 2 t/m 31 maart
  • Samenwerkingsverbanden in het mkb – van 1 april t/m 30 juni
  • Grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie – van 1 april t/m 30 juni

De SLIM-regeling is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanvragen kunnen betrekking hebben op onder meer onderzoek naar scholings- en opleidingsbehoeften of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen in een onderneming. Ook initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die kennis, vaardigheden en beroepshouding stimuleert, zijn welkom, denk aan het oprichten van een bedrijfsschool. Werkgevers kunnen bovendien subsidie aanvragen voor het aanbieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Alle informatie is te vinden op de website over uitvoering van beleid van het ministerie.