home OSD organisatie leden contact

1 september 2020

colleges over betekeniseconomie

Tijdens zes laagdrempelige Purpose Colleges kan iedereen – nadrukkelijk ook ondernemers – die interesse heeft in de betekeniseconomie hier meer over leren. Betekeniseconomie gaat over de balans tussen het bedrijfsrendement en het maatschappelijk rendement. Succesvolle en inspirerende ondernemers vertellen over hun ervaringen met maatschappelijk ondernemen, de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en hun bedrijfsdoelen. Zij gaan creatief om met de maatschappelijke problemen en hebben een eigen, nieuwe kijk op de huidige economie en werkvormen.

De colleges worden gehouden bij HZ University of Applied Sciences (maximaal 50 plaatsen) en zijn te volgen via een livestream. De serie is een samenwerking tussen de HZ, Dockwize en THRIVE Institute.
Van de 6 colleges zijn inmiddels 4 data en sprekers bekend:
3 september Kees Klomp, THRIVE Institute over SDG’s als nieuwe ondernemerskansen
8 oktober Wiebe Smulders, medeoprichter van Happy Tosti
12 november Rebecca Wiering, medeoprichter Zeewaar
26 november Lizet Friessen-Leibbrandt, cfo HAK

Meer informatie is te vinden op de site van Dockwize. Daar kun je je ook aanmelden voor een fysieke plaats of voor de livestream.

14 augustus 2020

snel en verplicht testen werknemers

Werkgevers moeten hun medewerkers kunnen verplichten om zich te laten testen als zij in contact zijn geweest met mensen die met het coronavirus zijn besmet. Dat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de verplichte thuisquarantaine die minister De Jonge voorstelt. De twee organisaties willen dit in de noodwet opgenomen zien. Een testverplichting kan voorkomen dat het virus zich in een bedrijf verspreidt. Maar ook dat mensen onnodig thuis zitten na brononderzoek of terugkeer uit een oranje of rood gebied.

Als in de herfst mensen verkoudheidsklachten krijgen, kan een test uitwijzen of er sprake is van covid-19 of niet en of thuisquarantaine noodzakelijk is. Niet iedereen kan thuiswerken en onnodig thuiszitten, waarbij het loon moet worden doorbetaald, brengt onnodige kosten voor de werkgever met zich mee.

Verplicht testen, ook bij werknemers met griepverschijnselen is daarom belangrijk. Vooralsnog staat de privacywetgeving dit in de weg. Werkgevers mogen bij ziektemelding niet informeren wat iemand mankeert. Ook mag je niet vragen waar iemand met vakantie is geweest.

28 juli 2020

Aanjaagprogramma ondernemers vrijetijdssector

Economische Impuls Zeeland heeft, met ondersteuning van de provincie Zeeland, een aanjaagprogramma opgesteld. Dit is bedoeld voor ondernemers die willen innoveren en verduurzamen.
Veel Zeeuwse toeristische ondernemers zijn op zoek naar inspiratie, ideeën, onderstening en financiering voor doorontwikkeling van hun bedrijf. Denk aan het optimaliseren van bedrijfsvoering, verduurzaming, technologie, circulaire toepassingen en natuur- en landschapsontwikkeling.

Het aanjaagprogramma bestaat uit diverse onderdelen:
• Inspiratie: een reeks van (online) bijeenkomsten waarbij wordt ingezoomd op diverse thema’s en maatwerkadvies.
• Ondersteuning: mogelijkheden van innovatievouchers en expertmeetings (inclusief vouchers voor planvorming).
• Financiering: Zeeuws Fonds Verblijfsrecreatie.

Kijk voor het hele inspiratieprogramma op www.impulszeeland.nl.

22 juni 2020

Samenwerken voor Zoet Water

Agrariërs die willen deelnemen aan een project rond grootschalige opslag van zoet water, kunnen zich aanmelden bij Living Lab Schouwen-Duiveland.

Het innovatienetwerk Living Lab Schouwen-Duiveland richt zich op concrete oplossingen voor 2 urgente vraagstukken:
1. Duurzame zoetwatervoorziening land- en tuinbouw.
2. Ecologisch verantwoorde zoute voedselproductie Oosterschelde en Grevelingen.

Samen met Agrarisch Schouwen-Duiveland, ZLTO, agrariërs en kennisinstellingen Deltares, KWR Water en Acacia Water werkt Living Lab Schouwen-Duiveland aan grootschalige zoetwateropslag in de ondergrond van Schouwen-Duiveland. Het project Samenwerken voor Zoet Water – van pilots naar grootschalige toepassing wil de zoetwatervoorraad vergroten en beschikbaar stellen aan landbouwbedrijven zodat zij minder kwetsbaar zijn voor droogte en verzilting.
Het project ontwikkelt voor 13 agrarische ondernemers een maatwerk advies. 5 ondernemers die willen investeren, krijgen een uitgebreid haalbaarheidsplan uitgewerkt. De subsidie bestaat uit een EU-bijdrage en cofinanciering van de provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland.

Er hebben zich al agrariërs aangemeld, maar er is nog ruimte voor deelnemers voor dit project. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar livinglab@schouwen-duiveland.nl.
Lees meer over het project Samenwerken voor Zoet Water.

10 april 2020

Zeeuwse subsidie voor groene daken

Eigenaren van bedrijfspanden (en woningen) die overwegen een groen dak aan te leggen, kunnen kijken of zij in aanmerking komen voor een subsidie van de provincie Zeeland. Per aanvraag is een subsidie van maximaal 5.000 euro beschikbaar. Het totale bedrag voor 2020 is 165.000 euro.
Het bekleden van daken met waterbergende planten en struiken helpt lokaal de veranderingen in het klimaat ietwat te dempen. Zij zorgen voor vertraagde waterafvoer bij overvloedige buien en helpen de hittestress in steden te verlagen. Daarom is een van de eisen dat het dak zich in de bebouwde kom moet bevinden. Groene daken hebben een isolerende werking en zij bevorderen de biodiversiteit.
Je kunt je aanvraag tot en met 15 november 2020 indien. Beoordeling geschiedt op volgorde van binnenkomst. De Zeeuwse subsidie is alleen van toepassing op de aanlegkosten van een groen dak. Dit is exclusief sloop-, onderhouds- en advieskosten. Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.
Lees de samenvatting voor de overige bepalingen.

Wil je weten wat jij nog meer kunt doen om bij te dragen aan een klimaatbestendig Zeeland? Kijk op www.zeelandverandertmee.nl