home OSD organisatie leden contact

21 februari 2024

6 miljoen voor Groener en Slimmer Europa

Het Europese subsidieprogramma OPZuid EFRO heeft dit jaar twee thema’s: Groener Europa (gericht op energie) en Slimmer Europa (op klimaat, landbouw & voeding, grondstoffen en gezondheid). Er zijn in 2024 2 rondes, elk goed voor 6 miljoen euro.

Heb jij als ondernemer of organisatie een project dat zich richt op verandering en verbetering in een van deze thema’s, dan is dit subsidieprogramma wellicht interessant.
Voorheen richtte het subsidieprogramma zich op 5 verschillende transitiethema’s. Nu zijn deze gebundeld tot 2 thema’s omdat veel transities in elkaar grijpen.
Per ronde wordt het subsidiebedrag over deze 2 thema’s verdeeld, in plaats van over 5. Ondernemers hoeven niet langer een keuze voor een specifieke transitie te maken.

De huidige ronde loopt tot en met 12 april 2024.
In het najaar is de 2e ronde (16 september tot en met 1 november). Ook dan zit er 6 miljoen euro in de pot.

OPZuid EFRO richt zich op het benutten en versterken van de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie.

Kijk voor meer informatie op de website van OPZuid.

29 januari 2024

Podcasts B & W Samen voor Schouwen-Duiveland

Sinds begin januari kun je elke week een podcast beluisteren van burgemeester Jack van der Hoek en de 5 wethouders van Schouwen-Duiveland. Zij nemen ieder voor zich een onderwerp uit hun werkveld onder de loep. Journalist Robert Verkerk is de interviewer.

Van der Hoek trapte de serie op 9 januari af met een podcast over ondermijning.
De onderwereld komt steeds meer op plekken in de bovenwereld terecht. Het gaat om de criminaliteit die verweven raakt met de legale wereld. Dat lijkt een fenomeen dat zich vooral afspeelt in grote steden, maar niets is minder waar. In allerlei vormen doet zich dat ook voor op Schouwen-Duiveland.

Op 16 januari was het de beurt aan Hanno Canters. Hij spreekt over participatie en hoe de gemeentelijke organisatie mensen beter zou kunnen betrekken bij de ideeën en plannen.

Ankie Smit pakte op 23 januari het onderwerp duurzaamheid op. Want als alles voor de wind gaat is Schouwen-Duiveland in 2040 energieneutraal. Dat wil zeggen dat er op het eiland net zoveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Een flinke opgave.

Deze en de nog komende podcasts zijn te beluisteren via de www.schouwen-duiveland.nl.

20 december 2023

Pleidooi voor 2e kans ondernemers met coronaschulden

MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten voor een 2e kans voor ondernemers met coronaschulden. Beide belangenorganisaties reageren daarmee op het rapport Activeren en faciliteren, uitgebracht door Bruno Tideman. Hij is de aanjager Aanpak problematische schulden ondernemers en stuurde het rapport op 20 december 2023 naar de Tweede Kamer.

Volgens Tideman hebben ruim 225.000 ondernemers nog een coronaschuld bij de overheid. Voor circa 55.000 ondernemers staat hun toekomst op het spel. Het grootste deel van deze groep betreft zelfstandigen die ook persoonlijk aansprakelijk zijn. Bij een faillissement worden zij ook privé geraakt.

Het rapport toont volgens de ondernemersorganisaties aan dat ondernemers met problematische (corona)schulden onvoldoende worden geholpen. De drempel naar schuldhulpverlening is hoog en andere hulp is te versnipperd. Zij zijn teleurgesteld dat het rapport zo lang op zich heeft laten wachten. Ondernemers zitten al langere tijd in de problemen, terwijl het kabinet nog moet beginnen met de uitwerking van concrete maatregelen.

Kijk voor de volledige reactie van beide organisaties op mkb.nl. Daar is ook het rapport te downloaden.

10 november 2023

Community Topvrouwen VNO-NCW Brabant Zeeland

Sinds 2018 bestaat de Community Topvrouwen van VNO-NCW Brabant Zeeland. Je kunt lid worden als je eigenaar, directeur of bestuurslid bent van een organisatie van meer dan 50 medewerkers. En je bent vrouw.

Deze groep bestaat inmiddels uit zo’n 100 CEO’s, DGA’s en bestuurders uit verschillende sectoren. Zij komen 5 keer per jaar samen bij de onderneming van een van de leden.
Zo was de community welkom bij Wenny Raaijmakers (plant manager van Organon), Franka Teunissen (Vliegbasis Woensdrecht) en Tabita Verburg (directeur site contract operations bij Dow Benelux).
Ook bezoekt de groep politiek Den Haag waar exclusieve ontmoetingen met politici aangekoppeld worden.
Op woensdag 29 november reizen de Topvrouwen opnieuw naar Den Haag waar zij onder meer in gesprek gaan met demissionair minister Helder en de SER-topvrouwen.

Geïnteresseerd in de Community Topvrouwen?
Neem dan contact op met community manager Marjolein Deryckere-van den Berkmortel: berkmortel@vnoncwbrabantzeeland.nl.
Of kijk op de website van de topvrouwen.

6 oktober 2023

Terugblik bijeenkomst Zeeuwse netcongestie

Op 26 september konden ondernemers en andere belanghebbenden in Middelburg de bijeenkomst over de Zeeuwse netcongestie bijwonen. Zo’n 260 mensen maakten daar gebruik van. Aanleiding voor de informatiemiddag is het gebrek aan ruimte op het Zeeuwse elektriciteitsnet voor nieuwe of zwaardere zakelijke aansluitingen.

VNO-NCW Brabant Zeeland was aanwezig en presenteert op zijn website een terugblik. In dit terugblik benoemt de werkgeversorganisatie de 2 belangrijkste oplossingsrichtingen van de netbeheerders TenneT en Stedin.
De definitieve oplossing is heel veel nieuwe infrastructuur bouwen. Terwijl daaraan gewerkt wordt, kan in de tussenliggende periode – die jaren gaat duren – het bestaande net efficiënter gebruikt worden. Opties daarin zijn ‘spitsmijden’ en flexibiliteit.

In 2 panelgesprekken werden de pijnpunten van ondernemers besproken. Daaruit blijkt dat de netcongestie invloed heeft op uitbreiding en verduurzaming.

Het volledige verslag is terug te vinden op de site van VNO-NCW Brabant Zeeland. Daar kun je ook de presentatie van de middag zelf terugvinden.

Boost the Grid
Binnenkort lanceert Dockwize samen met Stichting Zeeuwse Publieke Belangen de Boost the Energy Transition Challenge. De deelnemers onderzoeken hoe innovatieve projecten en pilots de energietransitie in 2 jaar kunnen versnellen door de slimmere inzet van energienetten.
Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een samenwerkingsverband tussen de Zeeuwse provincie, gemeenten en Stedin.
Als je interesse hebt, kun je je nu al opgeven via de get unlocked-website van Dockwize.

7 april 2023

Dockwize SOS-programma voor ondernemers met hoge energiekosten

Veel ondernemers worstelen met de hoge energiekosten in hun bedrijf. Tegelijkertijd zien zij de noodzaak om te werken aan de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Maar hoe pak je dit aan?
Het Dockwize Snel Ondernemers Support (SOS-) programma ondersteunt jou daarbij. En die ondersteuning is gratis. Dockwize vraagt alleen tijd en inzet van je.

Hoe ga je als ondernemer om met je hoge energierekening? Hoe bereken je de gestegen kosten aan je klanten door? En waar begin je met duurzaam energie besparen? Dockwize kan ondernemers hierbij helpen. Met het weerbaar maken van de onderneming, het behouden van medewerkers en klanten en het behalen van gezond bedrijfsresultaat.

In korte tijd krijg je via een grondige bedrijfsanalyse inzicht in je huidige situatie, klanten, producten, verdienmodel, organisatie en financiële mogelijkheden. De ondersteuning bestaat uit concrete handvatten en ideeën om te werken aan een positieve toekomst voor de korte en langere termijn. Uiteraard blijf jij daarbij aan het roer staan.

Heb je nú hulp nodig om te overleven, dan krijg je ondersteuning van het spoedteam.
Wil je werken aan de toekomstbestendigheid van je onderneming, dan geven een business coach en een energie-expert je ondersteuning bij de uitvoering van jouw plannen.

Dockwize ontwikkelde het SOS-programma tijdens de pandemie. In samenwerking met provincie Zeeland en partnerbedrijven hielp Dockwize in die periode meer dan 250 ondernemers.

Je kunt op elk moment instromen. Aanmelden kan via de quickscan op www.dockwize.nl/sos

18 november 2022

Hospitality Hub Schouwen-Duiveland van start

Met de aftrap van de Hospitality Hub Schouwen-Duiveland, op 17 november, wil een aantal partijen van Schouwen-Duiveland het meest gastvrije eiland van Nederland maken. De werkgevers onder de deelnemers willen bovendien goed en aantrekkelijk werkgeverschap nastreven. Zij maakten afspraken over groei, geluk, gezondheid en geld.

De deelnemers aan de Hospitality Hub zijn werkgevers uit de recreatie-, horeca- en bakkerijbranche, de gemeente Schouwen-Duiveland en de onderwijsinstellingen Scalda, Pieter Zeeman Lyceum en SVO Vakopleiding Food.
Nu de Hospitality Hub Schouwen-Duiveland van start is gegaan, worden alle ondernemers in de drie branches uitgenodigd om zich aan te sluiten.
Dit kan door contact op te nemen met Lizze Boomsluiter. Zij is de projectleider van de Hospitality Hub: l.boomsluiter@svo.nl, 06 83612969.