home OSD organisatie leden contact

19 september 2023

Week van de Export

Van 9 tot en met 13 oktober organiseert Impuls Zeeland de Week van de Export. Elke dag staan diverse onderwerpen op de agenda en is er extra aandacht voor een of meer Europese landen. Je kunt je apart aanmelden voor de verschillende activiteiten die verspreid over Zeeland worden georganiseerd.

Op maandag 9 oktober:
• Preventie Grensoverschrijdende Bedreigingen
• Zakendoen in Zweden en Denemarken

Op dinsdag 10 oktober:
• Masterclass Internationale Groei
• Zakendoen in Frankrijk

Op woensdag 11 oktober:
• Online sessie Subsidieregeling Support International Business (SIB)
• Lunchbijeenkomst Business Club Internationaal Zakendoen
• Zakendoen in België

Op donderdag 12 oktober:
• Zakendoen in Duitsland
• Trends in Export

Op vrijdag 13 oktober:
• Ontbijtsessie Fiscale Zaken
• Inspiratietour langs Zeeuwse Exporteurs
• Netwerkborrel

Kijk voor de tijden, locaties en aanmelding op de website van Impuls Zeeland.

21 augustus 2023

Meldpunt Netcongestie Zeeland

De netcongestie houdt deze zomer de Zeeuwse gemoederen bezig. Zo zette werkgeversvereniging VNO-NCW Zeeland onder ondernemers een enquête uit om te inventariseren wat dit voor hen betekent. Impuls Zeeland opende een meldpunt waar Zeeuwse ondernemers hun (verwachte) problemen rond de stop kunnen melden. Er zijn geregeld gesprekken tussen VNO-NCW Brabant Zeeland, Impuls Zeeland en de provincie om tot een oplossing van het probleem te komen. Daarin nemen zij de resultaten van de enquête en van het meldpunt mee.

Overleggen
Op 1 september komt de Energieraad Zeeland opnieuw bijeen. Deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van wethouders uit Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Tholen en afgevaardigden van de provincie, VNO-NCW, North Sea Port, Gasunie, TenneT en Stedin. De raadsleden en statenleden worden op 7 september bijgepraat en op 13 september is er een overleg met de wethouders van de Zeeuwse gemeenten.

Versnellen
Het doel van deze overleggen, en het meldpunt dat nog steeds open staat, is om de gevolgen goed en snel in beeld komen. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat wil bovendien een aantal projecten versnellen zoals de 380 kV-verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen. Voor dit en andere projecten heeft hij overleg met de demissionaire minister van Energie en Klimaat om de bewindspersoon ervan te doordringen dat procedures sneller moeten verlopen.

Meldpunt
Ondanks de vakantieperiode hebben al tientallen ondernemers zich bij het meldpunt gemeld. Het blijken vaak ondernemers te zijn die nog geen concrete plannen hebben ingediend, en dus niet op de wachtlijst staan, maar wel ideeën hebben voor de toekomst. Zij hebben zorgen over de ontwikkeling van hun bedrijf. Ook (inter)nationale bedrijven die zich in Zeeland willen vestigen, gaan problemen ervaren.

Bijeenkomst
Denk je in de problemen te komen door de stop op nieuwe of grotere aansluitingen op het elektriciteitsnet, meld dit dan via het meldpunt van Impuls Zeeland. En kom naar de informatieve bijeenkomst op dinsdagmiddag 26 september bij de KAAP in Vlissingen. Zie de agenda onderaan de homepagina van OSDinbedrijf.nl.

16 juni 2023

Inschrijving Duurzaam Ondernemen Prijs 2023 geopend

Ook dit jaar kunnen ondernemers zich aanmelden voor de Duurzaam Ondernemen Prijs (DOP). Deze prijs is ingesteld om ondernemers op Schouwen-Duiveland te stimuleren om (samen) te verduurzamen.
Immers, De CO2-uitstoot op Schouwen-Duiveland moet drastisch naar beneden en moet in 2040 zelfs op 0 uitkomen. Daarnaast wil de gemeente investeren in biodiversiteit, de circulaire economie bevorderen en ons voorbereiden op het veranderende klimaat.

Thema’s
Tussen 12 juni en 29 september kunnen ondernemers gevestigd op Schouwen-Duiveland met duurzame ideeën, initiatieven, concepten of werkwijzen zich inschrijven voor de DOP. De gemeente is op zoek naar initiatieven die actief bijdragen aan een of meerdere van de volgende thema’s:
• energiebesparing,
• energietransitie en mobiliteit,
• circulaire economie,
• biodiversiteit,
• klimaatadaptatie,
• CO2-reductie.

10.000 euro
Het is de 3e keer dat NME SD en energiecoöperatie Energie Werkt Schouwen-Duiveland (EWSD) in opdracht van de gemeente de organisatie van de DOP op zich nemen.
De ondernemers achter het beste initiatief ontvangen maar liefst 10.000 euro om dat idee uit te voeren of door te ontwikkelen. Voor de nummers 2 en 3 liggen respectievelijk 2.000 en 1.000 euro klaar.

Meedoen
De inschrijving verloopt via de website van NME SD. Daar staan de voorwaarden vermeld en kun je het aanmeldformulier downloaden. Stuur jouw idee voor 30 september 2023 in.
Na sluiting van deze termijn beoordeelt een jury de inzendingen.
De bekendmaking van de winnaars en uitreiking van de prijs is op donderdagmiddag 2 november in Zierikzee.

Vrijbuiter
Vorig jaar wonnen Wiebe Radstake en Suzan Damen van zeilschip de Vrijbuiter de 1e prijs. Zij wilden de hulpdieselmotor van de tjalk ombouwen naar een elektrische aandrijving.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met NME SD via info@nmesd.nl.

23 maart 2023

TEK-regeling opnieuw geopend

Beslaan de energiekosten van jouw bedrijf minimaal 7% van je totale omzet? Dan kun je gebruikmaken van de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb, beter bekend als de TEK-regeling. Deze tijdelijke tegemoetkoming is bedoeld om de gestegen energielasten te dempen. Behalve het mkb kunnen ook sport- en cultuurverenigingen en -organisaties een aanvraag doen.
De TEK-regeling is op 21 maart opnieuw opengesteld en sluit op 2 oktober.
Je aanvraag is met terugwerkende kracht voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.
Op de website rvo.nl zijn de voorwaarden en andere achtergrondinformatie te vinden. Daar kun je ook je aanvraag voorbereiden en indienen.