home OSD organisatie leden contact

10 oktober 2019

Zeeland in de praktijk

In 2021 zijn meer dan 1.300 nieuwe medewerkers nodig om de Zeeuwse zorg- en welzijnssector draaiende te houden. Werkgevers en koepelorganisaties werken daarom samen in de werving van kandidaten.

Op 8 oktober kreeg die samenwerking gestalte door de presentatie van het magazine ZEELAND in de Praktijk, een uitgave van Nelleke Launspach, ook uitgever van de glossy ZEELAND. Het blad geeft een impressie van het werken, wonen en leven in Zeeland om potentiële kandidaten te interesseren. Zeker waar het de academici betreft zullen dit mensen zijn die van buiten Zeeland komen. Er zijn de komende vijf jaar al minimaal 100 huisartsen per jaar nodig, tussen nu en 2021 zijn 375 medisch specialisten nodig.

Het magazine is onderdeel van de gezamenlijke campagne. Deze richt zich op mensen die niet direct een andere baan zoeken, maar in potentie wel interesse hebben. Een voorbeeld is de vakantiedokter, een specialist die tijdens zijn of haar vakantie in Zeeland aan de slag gaat. Ook het magazine moet aan bredere bekendheid van de Zeeuwse mogelijkheden werken.

Aan het magazine werkten mee: CZ Zorgkantoor, Viazorg, Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo), NucleusZorg, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Ter Weel, SVRZ, Emergis, ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam, provincie Zeeland en het Expatcenter Zeeland.

ZEELAND in de Praktijk

1 oktober 2019

eHerkenning verplicht

Ondernemers die contact zoeken met het UWV zijn per 1 november 2019 verplicht eHerkenning te gebruiken.

eHerkenning is de DigiD voor bedrijven, gekoppeld aan het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel. Het is een persoonlijke, digitale sleutel waarmee ondernemers zonder allerlei inloggegevens zaken kunnen doen met onder meer waterschappen, ministeries, provincies, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en derden. Het gaat inmiddels om meer dan 400 dienstverleners.
Steeds vaker zal voor een dienst naar eHerkenning worden gevraagd. Zo werkt het UWV vanaf 1 november uitsluitend met eHerkenning.

Een eHerkenning aanvragen kan bij zes commerciële partijen, aangewezen door de overheid. Die bedrijven vind je via deze link. Er zijn kosten aan verbonden, zowel in aanschaf als gebruik, die verschillen per toepassing. Er zijn namelijk vijf betrouwbaarheidsniveaus.
Let op: de duur van een aanvraag varieert van enkele dagen tot enkele weken.
eHerkenning aanvragen
Informatie om als bedrijf aan te sluiten