home OSD organisatie leden contact

13 juni 2024

Zeeuwse netcongestie de komende jaren nog niet opgelost

Uit onderzoek van TenneT, de landelijke netbeheerder, en de regionale netbeheerder Stedin blijkt dat er enige ruimte op het elektriciteitsnetwerk valt te creëren. Dit zal echter onvoldoende zijn voor alle grootverbruikers die nu op de wachtlijst staan. Het onderzoek werd op 10 juni gepresenteerd.

Flexibel vermogen, door spitsuren in verbruik te vermijden en opslag in batterijen, ontstaat er wat lucht op het overvolle elektriciteitsnetwerk in Zeeland. Afhankelijk van waar de (industriële) grootverbruikers gevestigd zijn, kunnen bedrijven worden aangesloten. Maar pas in 2035 is het laatste knelpunt opgelost.

Er zijn sterke regionale verschillen te zien. In de regio’s Schouwen-Duiveland, Tholen, Sint-Philipsland, Walcheren en de Bevelanden kunnen de netbeheerders 305 MW van de gevraagde 425 MW aan vermogen op de wachtlijst aansluiten. In die regio’s kunnen de meeste klanten op de wachtlijst geholpen worden. Vlissingen-Oost, waar Stedin op 15 mei op haar netwerk congestie afgekondigde, valt hier echter buiten.
Voor Zeeuws-Vlaanderen geldt dat de netbeheerders slechts een zeer beperkt deel van de bedrijven aan een nieuwe of zwaardere aansluiting kunnen helpen. In deze regio staat 290 MW aan vermogen op de wachtlijst, waarvan 120 MW kan worden aangesloten. Dat is slechts 1 van de 29 klanten op de wachtlijst.

Kijk voor meer informatie op de website van Impuls Zeeland. Via die site kun je ook het rapport downloaden.

4 juni 2024

Korte enquête netcongestie

Het energienetwerk op Schouwen-Duiveland is vol. Bomvol. En dat is een probleem. Helaas lijkt de oplossing niet eenvoudig en tot zeker 2030 hebben we te maken met deze situatie. Dit geldt voor iedere ondernemer die de komende jaren zijn energieaansluiting wil verzwaren, bijvoorbeeld voor bedrijfsuitbreiding, nieuwe machines, verduurzaming etc.

De OSD wil onderzoeken wat zijn leden (en andere ondernemers) op dit vlak ervaren en of/hoe wij jullie het beste kunnen helpen.
Daar hebben we wel jullie inbreng voor nodig. Vandaar dat wij 4 vragen stellen en ruimte geven voor aanvullende suggesties en ideeën.
Die vragen vind je via deze link. Je kunt nog tot en met 23 juni de vragen beantwoorden.

Op de eerstvolgende ALV (in november) laten we weten wat de uitkomsten zijn en wat we hiermee gedaan hebben.

10 mei 2024

Duurzaamheid in toerisme versnellen

Toerisme in Zeeland levert jaarlijks 2 miljard euro op, verbetert lokale voorzieningen en draagt bij aan natuur- en gebiedsontwikkeling. Tegelijkertijd is de impact op lokale bronnen en het klimaat aanzienlijk.

Volgens de Wereldorganisatie voor Toerisme UNWTO (2019) zal de uitstoot van broeikasgassen door toerisme tegen 2030 toenemen tot 5,3% van het wereldwijde totaal. De overgang naar een duurzamere sector is noodzakelijk. Toeristische bedrijven, veelal mkb, hebben zelf vaak beperkte middelen en missen de expertise om dit zelfstandig te doen. Ook sluit de huidige ondersteuning en wetgeving niet goed aan bij de complexiteit van de sector.

3ST
Om verduurzaming ook in deze sector te versnellen, bundelen Impuls Zeeland, HZ en vier Zeeuwse gemeenten hun krachten. Samen met ondernemers, belangrijke stakeholders in de toeristische sector en (inter)nationale partners uit Friesland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Zweden, slaan ze de handen ineen in het Interreg 3ST-project: Speeding Up Sustainability in Tourism (versnellen van duurzaamheid in toerisme).

Versterken
Het 3ST-project beoogt de vaardigheden te versterken die ondernemers nodig hebben voor de verduurzaming van hun bedrijf. Daarnaast willen de partners de noodzakelijke samenwerking versterken tussen overheden, ondernemers, leveranciers en experts. Door als keten efficiënter met elkaar samen te werken en vaardigheden van ondernemers te vergroten, maken we duurzaam ondernemen eenvoudiger. Zo geven we de verduurzaming van de sector de komende jaren een boost.

Proefprojecten
De gemeenten Goes, Middelburg, Schouwen-Duiveland, en Veere werken aan proefprojecten over duurzaam omgaan met water, energie, en afval. Zo focust Goes zich op duurzaam watergebruik in de vrijetijdssector en richt Schouwen-Duiveland zich op afvalstromen in Burgh-Haamstede.
Deze proefprojecten dienen als testcases voor het onderzoek naar samenwerkingsmodellen. HZ University of Applied Sciences is een van de drie kennisinstellingen in het project die dit onderzoek uitvoeren.

Financiering
Impuls Zeeland leidt het project en begeleidt de Zeeuwse proefprojecten. Het 3ST-project ontvangt financiering van het Interreg North Sea Programme 2021-2027, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ook Provincie Zeeland en de gemeenten Goes, Middelburg, Schouwen-Duiveland, en Veere dragen financieel bij.

29 maart 2024

Campagne Break Out

Het aantal openstaande vacatures voor technische beroepen blijft onverminderd groot. In het 3e kwartaal van 2023 stonden 1.050 technische vacatures open in Zeeland (landelijk 33.850).
De industrie is een belangrijke sector in Zeeland en veel bedrijven in de regio ondervinden hinder van de personeelskrapte. Reden voor de provincie Zeeland om samen met Talent Service Zeeland en 6 Zeeuwse bedrijven een campagne te lanceren. Onder de noemer Break Out worden technici uit binnen- en buitenland verleid om naar Zeeland te komen. Zij kunnen zich aanmelden via Talent Service Zeeland die na een inventarisatie de kandidaten in contact brengt met werkgevers. Ook helpt deze organisatie bij vragen over werken en wonen in Zeeland.
De campagne richt zich zowel op het mbo als op hbo en wo. De 6 deelnemende bedrijven zijn Cargill, Dow, EPZ, Indaver, Ørsted en Damen Naval.

29 januari 2024

Podcasts B & W Samen voor Schouwen-Duiveland

Sinds begin januari kun je elke week een podcast beluisteren van burgemeester Jack van der Hoek en de 5 wethouders van Schouwen-Duiveland. Zij nemen ieder voor zich een onderwerp uit hun werkveld onder de loep. Journalist Robert Verkerk is de interviewer.

Van der Hoek trapte de serie op 9 januari af met een podcast over ondermijning.
De onderwereld komt steeds meer op plekken in de bovenwereld terecht. Het gaat om de criminaliteit die verweven raakt met de legale wereld. Dat lijkt een fenomeen dat zich vooral afspeelt in grote steden, maar niets is minder waar. In allerlei vormen doet zich dat ook voor op Schouwen-Duiveland.

Op 16 januari was het de beurt aan Hanno Canters. Hij spreekt over participatie en hoe de gemeentelijke organisatie mensen beter zou kunnen betrekken bij de ideeën en plannen.

Ankie Smit pakte op 23 januari het onderwerp duurzaamheid op. Want als alles voor de wind gaat is Schouwen-Duiveland in 2040 energieneutraal. Dat wil zeggen dat er op het eiland net zoveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Een flinke opgave.

Deze en de nog komende podcasts zijn te beluisteren via de www.schouwen-duiveland.nl.

20 december 2023

Pleidooi voor 2e kans ondernemers met coronaschulden

MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten voor een 2e kans voor ondernemers met coronaschulden. Beide belangenorganisaties reageren daarmee op het rapport Activeren en faciliteren, uitgebracht door Bruno Tideman. Hij is de aanjager Aanpak problematische schulden ondernemers en stuurde het rapport op 20 december 2023 naar de Tweede Kamer.

Volgens Tideman hebben ruim 225.000 ondernemers nog een coronaschuld bij de overheid. Voor circa 55.000 ondernemers staat hun toekomst op het spel. Het grootste deel van deze groep betreft zelfstandigen die ook persoonlijk aansprakelijk zijn. Bij een faillissement worden zij ook privé geraakt.

Het rapport toont volgens de ondernemersorganisaties aan dat ondernemers met problematische (corona)schulden onvoldoende worden geholpen. De drempel naar schuldhulpverlening is hoog en andere hulp is te versnipperd. Zij zijn teleurgesteld dat het rapport zo lang op zich heeft laten wachten. Ondernemers zitten al langere tijd in de problemen, terwijl het kabinet nog moet beginnen met de uitwerking van concrete maatregelen.

Kijk voor de volledige reactie van beide organisaties op mkb.nl. Daar is ook het rapport te downloaden.

10 november 2023

Community Topvrouwen VNO-NCW Brabant Zeeland

Sinds 2018 bestaat de Community Topvrouwen van VNO-NCW Brabant Zeeland. Je kunt lid worden als je eigenaar, directeur of bestuurslid bent van een organisatie van meer dan 50 medewerkers. En je bent vrouw.

Deze groep bestaat inmiddels uit zo’n 100 CEO’s, DGA’s en bestuurders uit verschillende sectoren. Zij komen 5 keer per jaar samen bij de onderneming van een van de leden.
Zo was de community welkom bij Wenny Raaijmakers (plant manager van Organon), Franka Teunissen (Vliegbasis Woensdrecht) en Tabita Verburg (directeur site contract operations bij Dow Benelux).
Ook bezoekt de groep politiek Den Haag waar exclusieve ontmoetingen met politici aangekoppeld worden.
Op woensdag 29 november reizen de Topvrouwen opnieuw naar Den Haag waar zij onder meer in gesprek gaan met demissionair minister Helder en de SER-topvrouwen.

Geïnteresseerd in de Community Topvrouwen?
Neem dan contact op met community manager Marjolein Deryckere-van den Berkmortel: berkmortel@vnoncwbrabantzeeland.nl.
Of kijk op de website van de topvrouwen.

6 oktober 2023

Terugblik bijeenkomst Zeeuwse netcongestie

Op 26 september konden ondernemers en andere belanghebbenden in Middelburg de bijeenkomst over de Zeeuwse netcongestie bijwonen. Zo’n 260 mensen maakten daar gebruik van. Aanleiding voor de informatiemiddag is het gebrek aan ruimte op het Zeeuwse elektriciteitsnet voor nieuwe of zwaardere zakelijke aansluitingen.

VNO-NCW Brabant Zeeland was aanwezig en presenteert op zijn website een terugblik. In dit terugblik benoemt de werkgeversorganisatie de 2 belangrijkste oplossingsrichtingen van de netbeheerders TenneT en Stedin.
De definitieve oplossing is heel veel nieuwe infrastructuur bouwen. Terwijl daaraan gewerkt wordt, kan in de tussenliggende periode – die jaren gaat duren – het bestaande net efficiënter gebruikt worden. Opties daarin zijn ‘spitsmijden’ en flexibiliteit.

In 2 panelgesprekken werden de pijnpunten van ondernemers besproken. Daaruit blijkt dat de netcongestie invloed heeft op uitbreiding en verduurzaming.

Het volledige verslag is terug te vinden op de site van VNO-NCW Brabant Zeeland. Daar kun je ook de presentatie van de middag zelf terugvinden.

Boost the Grid
Binnenkort lanceert Dockwize samen met Stichting Zeeuwse Publieke Belangen de Boost the Energy Transition Challenge. De deelnemers onderzoeken hoe innovatieve projecten en pilots de energietransitie in 2 jaar kunnen versnellen door de slimmere inzet van energienetten.
Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een samenwerkingsverband tussen de Zeeuwse provincie, gemeenten en Stedin.
Als je interesse hebt, kun je je nu al opgeven via de get unlocked-website van Dockwize.