home OSD organisatie leden contact

22 mei 2023

Meer aandacht voor Duurzaamheidsdoelen VN

Uit de Nationale SDG Rapportage 2023 blijkt dat een groeiend aantal Nederlandse bedrijven meer aandacht besteed aan de Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. 68% van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat hun inzet op het vlak van de Sustainable Development Goals (SDG’s) is toegenomen.

Een quickscan onder industriebedrijven van VNO-NCW en MKB-Nederland laat zien dat inmiddels 84% een meetbaar CO2-reductiedoel heeft voor 2030. En ook uit een eerder onderzoek van de Rabobank blijkt dat 55% van de bedrijven meer is gaan investeren in verduurzaming. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland lijken diverse factoren een rol te spelen. Zo stimuleert de geopolitieke onzekerheid de groei van circulaire economie zodat bedrijven minder afhankelijk worden van grondstoffen. De ontwikkelingen op energiegebied maken dat bedrijven meer inzetten op duurzame energie.

Extra versnelling
Toch is volgens beide werkgeversorganisaties een extra versnelling op dit gebied noodzakelijk om de Duurzaamheidsdoelen te behalen. Biodiversiteit, vrouwen in managementfuncties en discriminatie zijn onderwerpen waarop Nederland achterloopt en die extra aandacht behoeven. Ook het meten van de concrete invloed van de SDG’s door bedrijven kan beter. Om de positieve gevolgen verder te vergroten willen de werkgeversorganisatie dat er betere randvoorwaarden komen en een Europees gelijk speelveld. Zij zien kansen in een publiek-privaat meerjarenvisie met duidelijke regelgeving. Die kan bedrijven praktische ondersteuning bieden bij het verduurzamingsproces.

3 mei 2023

Zeeuws Economisch Bericht

Periodiek brengt de provincie Zeeland het Zeeuws Economisch Bericht uit. In deze digitale uitgave belicht zij de staat van de Zeeuwse economie. Eind april verscheen de derde editie van het Zeeuws Economisch bericht.

Hierin is onder meer te lezen dat de economische krimp in Zeeuws-Vlaanderen zich voortzet en dat het ondernemersvertrouwen onder de nullijn blijft. De aanwas van Zeeuwse bedrijven groeit wel, maar blijft achter bij de rest van Nederland. Verder is er onder meer aandacht voor de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten) waar mkb-ondernemingen, die met hoge energiekosten kampen ten opzichte van de totale omzet, een beroep op kunnen doen.
Eric de Ruijsscher, voorzitter VNO-NCW Zeeland benadrukt in zijn voorwoord het belang van samenwerking in Zeeland.
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat blikt vooruit op een aantal economische ontwikkelingen.

Het Zeeuws Economisch Bericht kom tot stand in samenwerking met Impuls Zeeland, Economic Board Zeeland en het HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren.
Deze editie, en de twee vorige nummers, zijn te downloaden via de website van de provincie Zeeland. Daar kun je je ook opgeven voor een rechtstreekse toezending.

7 april 2023

Dockwize SOS-programma voor ondernemers met hoge energiekosten

Veel ondernemers worstelen met de hoge energiekosten in hun bedrijf. Tegelijkertijd zien zij de noodzaak om te werken aan de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Maar hoe pak je dit aan?
Het Dockwize Snel Ondernemers Support (SOS-) programma ondersteunt jou daarbij. En die ondersteuning is gratis. Dockwize vraagt alleen tijd en inzet van je.

Hoe ga je als ondernemer om met je hoge energierekening? Hoe bereken je de gestegen kosten aan je klanten door? En waar begin je met duurzaam energie besparen? Dockwize kan ondernemers hierbij helpen. Met het weerbaar maken van de onderneming, het behouden van medewerkers en klanten en het behalen van gezond bedrijfsresultaat.

In korte tijd krijg je via een grondige bedrijfsanalyse inzicht in je huidige situatie, klanten, producten, verdienmodel, organisatie en financiële mogelijkheden. De ondersteuning bestaat uit concrete handvatten en ideeën om te werken aan een positieve toekomst voor de korte en langere termijn. Uiteraard blijf jij daarbij aan het roer staan.

Heb je nú hulp nodig om te overleven, dan krijg je ondersteuning van het spoedteam.
Wil je werken aan de toekomstbestendigheid van je onderneming, dan geven een business coach en een energie-expert je ondersteuning bij de uitvoering van jouw plannen.

Dockwize ontwikkelde het SOS-programma tijdens de pandemie. In samenwerking met provincie Zeeland en partnerbedrijven hielp Dockwize in die periode meer dan 250 ondernemers.

Je kunt op elk moment instromen. Aanmelden kan via de quickscan op www.dockwize.nl/sos

23 maart 2023

Zeeland in Stroomversnelling

Voor de tiende keer is de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling geopend. Ondernemers kunnen voorstellen indienen voor projecten die bijdragen aan een innovatief en daarmee duurzaam economisch Zeeland. Er is 250.000 euro beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en 800.000 euro voor demonstratieprojecten. De regeling staat tot en met 14 juli open. Daarna worden de aanvragen beoordeeld.

De projecten dienen een link te hebben met een van de 6 aangewezen Zeeuwse sectoren:
• Agro- en Seafood,
• Havens en Logistiek,
• Industrie en Maintenance,
• Water en Energie,
• Vrijetijdseconomie en Zorg.

Haalbaarheidsonderzoeken
Er kunnen twee typen projecten worden ingediend binnen deze regeling. Met een haalbaarheidsonderzoek kunnen consortia kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse sectoren.

Demonstratieproject
Bij een demonstratieproject kunnen consortia zowel nieuwe als verbeterde producten, processen of diensten testen in omgevingen die representatief zijn voor het toekomstig gebruik. Het kan gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie.

Digitale aanvraag
Anders dan vorige keren is dat een aanvraag vanaf nu alleen volledig digitaal ingediend kan worden. De communicatie tijdens de behandeling van de aanvraag verloopt via de Persoonlijke Internetpagina (PIP) ‘Mijn Provincie Zeeland’.

Achtergrondinformatie
Alle informatie over, en de voorwaarden van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling vind je op de informatieve website.

3 februari 2023

Deel N59 in augustus afgesloten

Het lijkt nog ver weg, maar je kunt maar beter voorbereid zijn: van 7 tot 28 augustus 2023 is de N59 tussen de afslag Den Bommel (Schaapsweg) en het Hellegatsplein gesloten. De parallelweg is alleen beschikbaar voor lijnbussen, nood- en hulpdiensten en fietsers. Afhankelijk van het punt van vertrek op Schouwen-Duiveland lopen de omleidingsroutes via de N57 en A15 of via de N59, N257, A4, A49 en de A16.

Aanleiding voor de sluiting is het plaatsen van een vangrail tussen de rijstroken op dit Zuid-Hollandse traject van de N59. De rijbaanscheiding moet de weg veiliger maken.

We schreven er eind oktober 2022 al over in onze nieuwsbrief over de bereikbaarheid van Schouwen-Duiveland. Niet alleen de N59 sluit in het hoogseizoen, van 7 augustus tot 1 september is ook de Heinenoordtunnel gesloten.
En daarvoor, van 9 juni tot 28 juli, is de Haringvlietbrug voor renovatiewerkzaamheden afgesloten voor alle verkeer.

In de aanloop naar deze grote werken zijn er geregeld nacht- en weekeindsluitingen op het traject A29 van en naar Rotterdam.
Controleer voor vertrek op de website met actuele verkeersinformatie van Rijkswaterstaat of er sluitingen zijn op deze route.