home OSD organisatie leden contact

20 september 2021

Hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland

Om de groeiende vraag naar elektriciteit en het toenemende aanbod aan groene energie goed te kunnen verwerken, dient landelijke netbeheerder TenneT een nieuw hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland te plaatsen. Ook Bergen op Zoom krijgt een nieuw hoogspanningsstation.

Projectboek
Inmiddels heeft TenneT een projectboek opgesteld voor de locatiekeuze van beide stations. Dit projectboek bevat locatie- en haalbaarheidsstudies voor kansrijke stationslocaties die onder meer beschrijven wat de milieueffecten zijn, de technische consequenties en kosten. Ook organiseerde de netbeheerder werkateliers waar inwoners uit de omgeving konden meepraten. Dit maakt inzichtelijk wat mogelijk het draagvlak is voor de verschillende keuzes.
Verder zijn mogelijke tracévarianten voor de ondergrondse 150 kV-verbinding tussen beide stations beschreven.
Het projectboek is sinds 17 september te lezen op de projectwebsite tennet.eu/schouwen-duiveland.

Bestemmingsplanprocedure
Beide gemeenten zullen op basis van dit projectboek hun voorkeurslocatie uitspreken. Als de stationslocaties zijn vastgesteld, volgt de vaststelling van het kabeltracé. Er zijn dan nog stappen te zetten zoals de bestemmingsplanprocedures waarbij belanghebbenden hun zienswijzen kunnen indienen. Er zullen dan opnieuw informatiebijeenkomsten worden gehouden.
Naar verwachting start de bouw in 2023, 2 jaar later kunnen de hoogspanningsstations in gebruik zijn genomen.

10 augustus 2021

Proeftuin Zeelandbrug

Per dag rijden er zo’n 10.000 voertuigen over de belangrijkste verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland, de Zeelandbrug. Daarnaast gaat de brug jaarlijks bijna 4.000 keer open voor 20.000 schepen.

Om het onderhoud te kunnen voorspellen en dus tijdig te kunnen plannen, is de provincie Zeeland een proeftuin gestart. In samenwerking met HZ University of Applied Sciences, Istimewa en World Class Maintenance verzamelt de provincie data over de staat van de brug, inclusief de bewegende delen. Daarnaast onderzoekt zij hoe nieuwe technieken zijn toe te passen bij het onderhoud. De eerste resultaten worden over een aantal maanden verwacht. De ervaringen die deze proeftuin oplevert, kunnen ingezet worden bij het beheer en onderhoud van andere provinciale bruggen, dammen en sluizen.

De Zeelandbrug, die oorspronkelijk de naam Oosterscheldebrug kreeg, is in opdracht van de provincie gebouwd tussen 1963 en 1965. Destijds was zij met ruim 5 kilometer de langste brug van Europa. Koningin Juliana opende haar op 15 december 1965, in 2015 werd zij een rijksmonument.

26 juli 2021

Voorkom dat jouw bedrijf gegijzeld wordt

Iedereen kent de waarschuwingen: klik niet zomaar op links in e-mails van onbekende afzenders, op advertenties, of op bijlages. En toch verschijnen er steeds vaker berichten over bedrijven die niet langer bij hun eigen data kunnen. De cybercriminelen worden steeds slimmer in het benaderen van hun slachtoffers. Of zij schieten met hagel en weten bij een aantal bedrijven hun doel te bereiken. En in het ergste geval zit er een fout in de software en komen zij via een achterdeurtje binnen.

Het resultaat is uiteindelijk hetzelfde: de computers en bestanden, soms hele netwerken, zijn gegijzeld door gijzelsoftware (ransomware of malware) die de toegang blokkeren of versleutelen.
Om de toegang terug te krijgen, moet je betalen. In het slechtste geval zijn je gegevens dubbel versleuteld en dien je voor elke sleutel te betalen; meestal in criptovaluta (bitcoins).

De ongewenste versleuteling kan zowel via links, bijlages in e-mails en advertenties als via gerichte aanvallen op servers. Eenmaal in jouw systeem, verspreidt de gijzelsoftware zich automatisch.
Je kunt zelf een aantal maatregelen nemen:
• Investeer in een externe, losstaande back-up. Omdat deze niet met jouw systeem verbonden is, kun je die data blijven gebruiken.
• Gebruik goede virusscanners die aanvallen kunnen verijdelen en versleuteling voorkomen.
• Update altijd de software die je gebruikt. Denk niet, dat doe ik morgen wel. Updates kunnen kwetsbare plekken herstellen.
• Blijf alert op linkjes in e-mailberichten, open geen bijlage van afzenders die je niet kent, kijk naar het e-mailadres van de zender of dat er valide uitziet. Uiteindelijk is elk beveiligingssysteem zo sterk als de zwakste schakel. Laat die zwakste schakel nu vaak de mens zijn.

Zijn jouw computers en bestanden gehackt? Roep de hulp van een IT-beheerder in en probeer te achterhalen om welke gijzelsoftware het gaat. Soms valt deze te ontsleutelen. Via het internationale samenwerkingsverband van beveiligingsbedrijven en politie (nomoreransom.org) kun je dit controleren. Een expert kan in dat geval de gijzelsoftware verwijderen.
De politie adviseert geen losgeld te betalen. Daarmee houd je het systeem in stand. Maar de beslissing is altijd aan de ondernemer. Doe in elk geval aangifte en meld de aanval ook bij de Fraudehelpdesk.