home OSD organisatie leden contact

12 oktober 2020

Groeiprogramma voor ambitieuze mkb’ers

Dockwize, broedplaats voor innovaties uit het bedrijfsleven, heeft een groeiprogramma opgezet voor de meest ambitieuze Zeeuwse ondernemers. Heb je een bedrijf van 10 tot 25 fte? En je gedreven om een krachtige groei te realiseren, denk aan een verdubbeling of meer van je omzet in 5 jaar? Sta je open voor verandering en feedback?
Meld je dan aan door een pitch in te dienen voor dit 2-jarig groeiprogramma dat op 10 december begint. Wouter de Vries (YourSurprise), Daniël Lodder (Saman Groep) en Wim Bouwman (Horecabaas en BGB Office Solutions) beoordelen als succesvolle groeiondernemers de aanmeldingen. Uit die aanmeldingen wordt een team van 8 talentvolle Zeeuwse ondernemers gevormd die hun ambities gaan waarmaken.

De groei zal niet alleen deze ondernemers ten goede komen, ook de Zeeuwse economie profiteert van de extra banen en innovatiekracht. Dat maakt Zeeland nog aantrekkelijker om je er te vestigen of te gaan werken. De ambities liggen hoog: 3.000 extra banen in 5 jaar.
Meer informatie vind je op dockwize.nl/groei.
Daar kun je ook lezen waar jouw pitch aan moet voldoen.

20 augustus 2020

Brexit

We zouden het door alle corona perikelen bijna vergeten, maar het Verenigd Koninkrijk treedt op 1 januari 2021 uit de Europese Unie. En hoewel de onderhandelingen over een handelsakkoord gaande zijn, lijkt het er niet op dat er tijdig een deal komt.
De Europese Commissie heeft zogenoemde readiness notes gepubliceerd. Deze bevatten per sector alle noodzakelijke informatie om je als ondernemer voor te bereiden op de onvermijdelijke grens- en handelsbelemmeringen.

MKB-Nederland en VNO-NCW adviseren hun leden om deze readiness notes door te nemen, evenals het algemeen document met aanvullende informatie, om vervolgens de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Alleen als ondernemers zich aantoonbaar hebben voorbereid, zullen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid te hulp schieten bij problemen.
Daarnaast heeft de EU aangekondigd om direct alle douaneformaliteiten op de letter na te leven, daar waar de Britse overheid aangeeft het eerste halfjaar soepel om te gaan met controles. Het is dus zaak de pagina’s van de Nederlandse en Britse douane te blijven volgen.
Er zijn diverse sites die je kunnen ondersteunen:
brexit impact scan
readiness notes
brexitloket
hulp bij brexit

22 juni 2020

Samenwerken voor Zoet Water

Agrariërs die willen deelnemen aan een project rond grootschalige opslag van zoet water, kunnen zich aanmelden bij Living Lab Schouwen-Duiveland.

Het innovatienetwerk Living Lab Schouwen-Duiveland richt zich op concrete oplossingen voor 2 urgente vraagstukken:
1. Duurzame zoetwatervoorziening land- en tuinbouw.
2. Ecologisch verantwoorde zoute voedselproductie Oosterschelde en Grevelingen.

Samen met Agrarisch Schouwen-Duiveland, ZLTO, agrariërs en kennisinstellingen Deltares, KWR Water en Acacia Water werkt Living Lab Schouwen-Duiveland aan grootschalige zoetwateropslag in de ondergrond van Schouwen-Duiveland. Het project Samenwerken voor Zoet Water – van pilots naar grootschalige toepassing wil de zoetwatervoorraad vergroten en beschikbaar stellen aan landbouwbedrijven zodat zij minder kwetsbaar zijn voor droogte en verzilting.
Het project ontwikkelt voor 13 agrarische ondernemers een maatwerk advies. 5 ondernemers die willen investeren, krijgen een uitgebreid haalbaarheidsplan uitgewerkt. De subsidie bestaat uit een EU-bijdrage en cofinanciering van de provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland.

Er hebben zich al agrariërs aangemeld, maar er is nog ruimte voor deelnemers voor dit project. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar livinglab@schouwen-duiveland.nl.
Lees meer over het project Samenwerken voor Zoet Water.

10 april 2020

Zeeuwse subsidie voor groene daken

Eigenaren van bedrijfspanden (en woningen) die overwegen een groen dak aan te leggen, kunnen kijken of zij in aanmerking komen voor een subsidie van de provincie Zeeland. Per aanvraag is een subsidie van maximaal 5.000 euro beschikbaar. Het totale bedrag voor 2020 is 165.000 euro.
Het bekleden van daken met waterbergende planten en struiken helpt lokaal de veranderingen in het klimaat ietwat te dempen. Zij zorgen voor vertraagde waterafvoer bij overvloedige buien en helpen de hittestress in steden te verlagen. Daarom is een van de eisen dat het dak zich in de bebouwde kom moet bevinden. Groene daken hebben een isolerende werking en zij bevorderen de biodiversiteit.
Je kunt je aanvraag tot en met 15 november 2020 indien. Beoordeling geschiedt op volgorde van binnenkomst. De Zeeuwse subsidie is alleen van toepassing op de aanlegkosten van een groen dak. Dit is exclusief sloop-, onderhouds- en advieskosten. Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.
Lees de samenvatting voor de overige bepalingen.

Wil je weten wat jij nog meer kunt doen om bij te dragen aan een klimaatbestendig Zeeland? Kijk op www.zeelandverandertmee.nl