home OSD organisatie leden contact

12 oktober 2021

Internationale Top 100 duurzame bestemmingen

Schouwen-Duiveland staat in de internationale Top 100 van duurzame toeristische bestemmingen. De non-profit organisatie Green Destinations, die zich wereldwijd inzet voor het verduurzamen van toeristische bestemmingen, heeft Schouwen-Duiveland opgenomen in haar Top 100. Hiermee krijgt de gemeente internationale erkenning voor haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid.
De initiatievent tot deze inspanningen komen vooral vanuit de inwoners.
Zo werkten ruim 1.900 leerlingen van alle scholen in september 2021 aan de bijzondere animatie ‘Act as one’ om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatveranderingen.
Steeds meer inwoners ruimen in hun vrije tijd zwerfafval op, zowel op het strand als langs de bermen.
Kunstenaars maakten, samen met lokale ondernemers, van vispluis (dunne kunststof draadjes die in de sleepvisserij worden gebruikt) drie enorme handen om aandacht te vragen voor deze vorm van afval.
Windpark Krammer, het grootste burgerinitiatief voor het opwekken van duurzame energie in Nederland, speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van Schouwen-Duiveland.
En de gemeente ontwikkelde met het Watersnoodmuseum een interactieve klimaatwand, een kennisbank over klimaatveranderingen en een klimaatspel.

Voor Nederland is naast Schouwen-Duiveland ook de gemeente Meerssen opgenomen in deze Top 100.

27 september 2021

NOW, TVL, TONK en Tozo per 1 oktober beëindigd

Het steunpakket aan maatregelen om banen te behouden en de economie te versterken, wordt per 1 oktober grotendeels beëindigd. Enkele aanvullende financiële regelingen lopen in het 4e kwartaal wel nog door.
De steunmaatregelen die worden beëindigd zijn:
• Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
• Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
• Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
• Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
• Belastingmaatregelen zoals uitstel.

Nu de NOW stopt, komt de regeling Werktijdverkorting (WTV) terug. De Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) vervangt de Tozo. Om die laatste regeling voor gemeenten uitvoerbaar te houden, is de uitvoering tot 2022 vereenvoudigd. Gemeenten hoeven geen vermogenstoets uit te voeren en ondernemers kunnen met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden een Bbz-uitkering aanvragen. Ook kan de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand in plaats van per boekjaar vaststellen.
Vanaf 1 januari 2022 geldt de reguliere uitvoering van de Bbz.

De overheid verlengt wel een aantal financieringsregelingen tot en met 31 december 2021.
Het gaat om:
• Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)
• Qredits overbruggingskrediet
• Borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf in coronatijd (BMKB-C)
• Garantie Ondernemersfinanciering in coronatijd (GO-C)
• Subsidieregeling evenementen
• Enkele belastingmaatregelen zoals betaalpauze hypotheken.

De nachthoreca is de enige sector die nog volledig dicht is. De overheid werkt aan een regeling die per 1 oktober 2021 ingaat.

31 augustus 2021

Klimaatkennisbank Schouwen-Duiveland

Klimaatverandering gaat ons allen aan. Wat de effecten zijn van droogte, wateroverlast, hitte en overstroming op Schouwen-Duiveland kun je bekijken op de nieuwe website klimaatkennisbanksd.nl. Wat doet wateroverlast met jouw huis of bedrijf? Welke wegen zijn nog begaanbaar bij een overstroming? Waar is sprake van hittestress? De antwoorden op deze en andere vragen kun je zien op de klimaatkennisbank Schouwen-Duiveland.
De site bevat ook een klimaatatlas met daarin alle relevante kenmerken en kaarten voor Schouwen-Duiveland. Via interactieve kaarten en toelichtingen krijg je een beeld (vaak op huis/bedrijfsniveau) hoe het staat met bijvoorbeeld de wateroverlast, verzilting, energietransitie, landgebruik, bodemstructuur en hoogte maaiveld.

Daarnaast geeft de klimaatkennisbank informatie over de mogelijke aanpak van de klimaatverandering, zowel op wereldniveau als lokaal en individueel.
De klimaatkennisbank is een van de resultaten van de samenwerking in het Europese project Star2Cs. Dit project richt zich op maatregelen op de korte termijn om uiteindelijk op de lange termijn tot resultaten te komen die de klimaatverandering aanpakken.

10 augustus 2021

Ernstige Verkeershinder Haringvlietbrug

Rijkswaterstaat heeft de beperkingen voor het verkeer over de Haringvlietbrug (A29) aangepast. De nieuwe maatregelen gaan maandag 23 augustus in. Er geldt dan een maximale snelheid van 50 km per uur. In tegenstelling tot eerder, zijn er wel per rijrichting 2 rijstroken beschikbaar, maar deze worden versmald. De parallelbaan wordt afgesloten voor auto’s. Voor schepen hoger dan 13 meter gaat de brug slechts 1 keer per week open, namelijk op vrijdag om 12:00 uur.

Deze maatregelen gaan in voor de periode van 2 jaar. Aanleiding zijn de 700 klemmen die het wegdek op hun plaats houden. Deze klemmen trillen door het zware en intensieve verkeer los. De beperkende maatregelen moeten het trillen zoveel mogelijk beperken tot Rijkswaterstaat de klep van de brug in 2023 (!) renoveert. Je kunt het project volgen via het projectenoverzicht van Rijkswaterstaat. Ook is er een nieuwsfeed aangemaakt.

Het besluit van Rijkswaterstaat voor de beperkingen, begin juni 2021, kwam onverwacht. De Haringvlietbrug is een belangrijke verbinding tussen Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Werkgeversvereniging VNO-NCW BrabantZeeland is dan ook ‘verbijsterd’. Ook gemeenten en de provincies hebben geprotesteerd tegen deze maatregelen die de reistijd met 30 tot 60 minuten gaan verlengen. De veiligheidsregio’s bedongen 2 weken uitstel (tot 9 augustus) om de hulpdiensten voor te bereiden op de beperkingen. Uiteindelijk besloot de minister om alsnog 2 rijstroken, in plaats van de beoogde 1 rijstrook per rijrichting, open te houden. Rijkswaterstaat heeft 2 weken extra nodig om dit alles in goede orde te brengen en de beperkingen gaan dus 23 augustus in.
Alternatieve routes zijn (gezien vanuit het zuiden) in het oosten de A59 – A17 en A16 en in het westen vanaf Zierikzee de N251 – N57 en A15.

15 juni 2021

Projectwebsite Op Schouwen-Duiveland

De gemeente heeft onlangs haar website vernieuwd. Tegelijkertijd is ook de projectwebsite online gegaan. Op deze site staan de lopende projecten geclusterd. Momenteel betreft het de ontwikkelingen in Burgh-Haamstede, Renesse, Scharendijke, Brouwershaven, Bruinisse en Zierikzee. Ook het project Living Lab Schouwen-Duiveland, waar agrarische ondernemers met kennisinstellingen werken aan een breed scala aan vraagstukken, is in deze site geïntegreerd. Elk project heeft eigen pagina’s waar de plannen staan en de stand van zaken wordt vermeld.
Meer lees je via projectwebsite Op Schouwen-Duiveland.